Personel Alımı

TİKA uzman yardımcılığı giriş sınavı yayınladı!

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına sözlü giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri sınıfında aşağıda belirtilen öğrenim dallarında ve sayılarda TİKA Uzman Yardımcısı alınacaktır. Müracaatlar 10/01/2022 tarihinde başlayacak olup 21/01/2022 tarihinde sona erecektir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeden sonra mülakata çağrılacak adaylar Başkanlığın web sayfasından ilan edilecektir. Ayrıca adaylar Kariyer Kapısı üzerinden sınava ilişkin bilgileri görüntüleyebilecektir.

Giriş sınavı 14-18/02/2022 tarihleri arasında TİKA Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:140 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

Giriş sınavına katılabilmek için aşağıda belirtilen şartlar aranır:

1) 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçinde ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) 01/01/2022 tarihi itibari ile 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

4) Son başvuru tarihi itibari ile ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından(KPSS): a) Birinci grupta yer alanlar için KPSS P34 puan türünden en az 75 puan almış olmak, b) İkinci grupta yer alanlar için KPSS P29 puan türünden en az 75 puan almış olmak, c) Üçüncü grupta yer alanlar için KPSS P14 puan türünden en az 75 puan almış olmak, ç) Dördüncü grupta yer alanlar için KPSS P24 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

d) Beşinci grupta yer alanlar için KPSS P19 puan türünden en az 75 puan almış olmak, e) Altıncı grupta yer alanlar için KPSS P4 puan türünden en az 75 puan almış olmak, f) Diğer gruplarda yer alanlar için KPSS P3 puan türünden en az 75 puan almış olmak 5) 2020-2021 yılına ait Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından(YDS) ve giriş sınavının son başvuru tarihi itibari ile sonucu açıklanmış 2022 yılı Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) İngilizce, Fransızca, Arapça, İspanyolca veya Rusça dillerinden birinden en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulunca buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. Bu şartları taşımayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER

1) TİKA Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için başvurular 10/01/2022 tarihinde başlayıp, 21/01/2022 günü mesai saati bitimine (saat 18.00) kadar yapılabilecektir.

2) Başvurular, elektronik ortamda e-Devlet üzerinden TİKA – Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleşecektir. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular ile ilanda belirtilen son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

3) Başvuru için istenen belgeler: Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet, KPSS, YDS, askerlik ve adli sicil bilgileri e-Devlet üzerinden otomatik olarak gelmektedir.

Ancak e-Devlet üzerinden temin edilemeyen bilgi/belgeler (Eş değerlik/ Denklik belgesi, Uluslararası geçerliliği olan dil belgesi, özgeçmiş) başvuru sırasında pdf ya da jpg formatında muhakkak sisteme eklenmelidir.

a) İlanda belirtilen bölümlerden mezun olunduğuna ilişkin Yükseköğrenim diploması/mezuniyet belgesi veya denklik belgesi (Mezuniyet bilgilerinin sistem üzerinden çekilmesi yeterli olup ayrıca diploma/mezuniyet belgesi yüklenmeyecektir. Ancak yukarıda belirtilen bölümlere eş değerliliği bulunan adaylar ile yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için ilgili dokümanı mutlaka sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Eş değerlik veya denklik belgesini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.),

b) YDS sonuç belgesi (YDS puan bilgisinin sistem üzerinden çekilmesi yeterli olup ayrıca belge yüklenmeyecektir. Ancak Yükseköğretim Kurulunca YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeler mutlaka sisteme yüklenecektir. İlgili belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.)

c) El yazısı ile hazırlanmış özgeçmiş,

d) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek ruh ve beden sağlığı bakımından bir engelinin bulunmadığına dair beyan.

4) Eksik belge ve/veya bilgi bulunan başvurular ile şartlara uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

BİLGİ ALMA

Sınav ile ilgili bilgi, TİKA Başkanlığı Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 0(312) 939 7070 -73 –
74 – 75 numaralı telefonları aranarak, 0(312) 939 75 15 no’lu faks ve/veya sinav@tika.gov.tr e-posta adresine
yazılarak alınabilir.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

İçeriği Kesintisiz Görüntülemek İçin Lütfen Reklam Engelleyici Uygulamanızı Kapatınız...