Sağlık

Sosyal medya depresyon riskini artırıyor mu?

Sosyal medyayı kullanan ergenler ve genç yetişkinler arasında depresyon insidansının arttığına dair raporlar var. Bu aynı zamanda iyi yetişkinler için de geçerli mi?

Çalışmalarda, sosyal medya kullanımı, özellikle ergenler veya genç yetişkinler arasında, düşük refah ve daha yüksek kaygı ve depresyon seviyeleri ile ilişkilendirilmiştir. Bu tür semptomların aşırı rapor edilip edilmediği ve yaşlı insanlar için de geçerli olup olmadığı belirsizdir.

JAMA Network’ta yayınlanan mevcut çalışmanın amacı, sosyal medya platformlarının kendi bildirdiği kullanım ile yetişkinler arasında artan depresif semptom insidansı arasındaki ilişkiye bakmaktı. Bu soruları araştırmak için araştırmacılar, Amerika Birleşik Devletleri’nde devam eden bir çalışmanın verilerini kullandılar. Veriler Mayıs 2020 ile Mayıs 2021 arasında toplanmıştır.

Ölçüm aracı doğrulanmış bir ankettir (Hasta Sağlığı Anketi, PHQ-9). Katılım şartı, dahil edilenlerin 5’ten düşük bir PHQ puanına sahip olmalarıydı – yani, karşılık gelen hafif depresyondan daha az.

Katılımcıların yaş ortalaması 56 olup 2/3’ü kadındır. Çalışmanın başlangıcında, 8045 kişiden 5,395’i (%67) ilk kayıt sırasında 5’in altında bir PHQ-9 puanına sahipti. İkinci kayıtta, 482 kişide (%9) PHQ-9’da 5 puan veya daha fazla bozulma vardı. Düzeltilmiş bahis oranlarındaki değişiklikler Snapchat 1.53, Facebook 1.42 ve TikTok 1.39 içindi – yani yüzde 40-50’lik bir artış..

Yazarlar, başlangıçta depresif belirtiler bildirmeyen katılımcılar arasında, sosyal medya kullanımının, sosyodemografik özellikler ve haber kaynaklarına göre ayarlandıktan sonra, daha sonra depresif belirtilerde bir artış olasılığı ile ilişkili olduğu sonucuna varmıştır. Sonuçlar, depresif belirtilerdeki artışın genç yetişkinlerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda iyi yetişkinlerle de sınırlı olduğunu göstermektedir.

Çalışmanın cevaplayamadığı kilit soru, insanların sosyal medya yüzünden mi depresyona girdiği, yoksa depresyonda oldukları için mi sosyal medyada arama yaptıklarıdır. JAMA’daki bu makale ilk önce bir şeyler önerebilir.

 

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

İçeriği Kesintisiz Görüntülemek İçin Lütfen Reklam Engelleyici Uygulamanızı Kapatınız...