Genel

İktidarın bahsettiği Çin tipi kalkınma modeli esasında şudur

METİN ERGUN (Muğla Milletvekili) – AK PARTİ’nin 2011 yılında büyük bir şatafatla kamuoyuna açıkladığı ve yıllarca propagandasını yaparak vatandaşlarımızın umutlarını sömüren 2023 hedeflerinden bugün kimse bahsetmemektedir. Çünkü bırakın 2011 yılında açıklanan hedeflere ulaşmayı Türkiye, 2011 yılında sahip olduğu ekonomik koşulların bile fersah fersah gerisine düşmüş durumdadır. 2023’te millî geliri 2 trilyon dolara, kişi başına geliri 25 bin dolara, ihracatı 500 milyar dolara çıkarmayı; işsizliği yüzde 5’e düşürmeyi hedefleyenler aradan geçen on senede 200 dolarlık asgari ücreti bile millete çok görerek Çin modelinden bahseder hâle gelmişlerdir.

Millet, fakruzaruret içinde birikimlerinin değerini korumaya çalışırken mevcut iktidar âdeta “Koruyamazsın çünkü ben Türkiye’de Çin’in kalkınma modelini uygulayacağım.” demektedir. İktidarın bahsettiği Çin tipi kalkınma modeli esasında şudur;

200 dolara düşen asgari ücretin reel değerini daha da düşürmektir. On milyonlarca insanın temel hak ve hürriyetlerinin kalkınma pahasına baskı altına alınmasıdır. Çünkü bu modelin uygulanması için itiraz edenin susturulması, kafasını kaldıranların ibretiâlem için ezilmesi gerekmektedir. Yani bu model, insanlık onuruna ve şerefine sığmayacak şekilde karın tokluğuna çalışan modern bir kölelik sistemidir. Sayıları giderek artan çalışan yoksullar sınıfına 10 milyonların daha eklenmesi demektir, yoksulluğun ve yolsuzluğun sıradan ve aleni hâle gelmesi demektir. Evet, şimdi, iktidara soralım; Arzu ettiğiniz şey bu mudur? Hâlbuki, günümüzde Çin bile bu modelden vazgeçerek ucuz iş gücüne dayalı kalkınma yerine, toptan faktör verimliliği yüksek, teknoloji odaklı bir kalkınma modeliyle hareket etme niyetini serdetmeye başlamıştır.

Çin’de insan emeğini hiçe sayan ve insanlık haysiyetine sığmayan söz konusu bu eski üretim tarzı, sadece Doğu Türkistanlı soydaşlarımızın esir alındığı toplama kamplarında ise bütün sertliğiyle devam etmektedir. Burada şunu da belirtmek gerekir ki 1,5 milyar nüfusuyla her türlü demokratik ve insani nitelikten yoksun Çin rejimi bile kendi vatandaşlarına bu modeli artık reva görmeme eğiliminde iken mevcut iktidar 21’inci yüzyıl Türkiyesinde Türk vatandaşlarına bu zalimane modeli reva görebilecek kadar vicdanını ve merhametini kaybetmiş durumdadır.

Başa dön tuşu