Personel Alımı

ÖSYM 9-23 Aralık personel alım ilanı yayınladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında (ÖSYM) Resmi Gazete’de personel alım ilanı yayınladı. İlana göre ÖSYM, boş bulunan pozisyonlarına KPSS puan sıralamasına göre memur alımı yapacak. ÖSYM memur alımı başvuruları 9-23 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

ÖSYM personel alımına ilişkin yayınlanan ilanda şu bilgilere yer verildi;

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında (ÖSYM) boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince ” Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” Büro Personeli unvanlı pozisyona 3 (üç) , Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlı pozisyona ise 6 (altı) ve ek 2’nci maddenin (c) fıkrası gereğince, yazılı ve/veya sözlü sınavla KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre;

Sınav Hizmetleri Uzmanı unvanlı pozisyona 5 (beş) olmak üzere toplam 14 (on dört) sözleşmeli personel alınacaktır. Sınav Hizmetleri Uzmanı pozisyonu için giriş sınavı, sözlü usulü ile, ÖSYM Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara sözlü sınavın yapılacağı adres, sınav tarih ve saatleri; ÖSYM Başkanlığının (ais.osym.gov.tr) internet sayfasında sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim ve tebligat yapılmayacaktır.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

1-Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak,

2-2020 KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puana sahip olmak.

GENEL ŞARTLAR

1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,

2-Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

3-Adayların 170 cm’den kısa olmaması ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15’ten fazla 13’ten az olmaması,

4-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

5-Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması,

6-Askerlikle ilişkisi bulunmamak, 7-Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak, 8-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1-Fotoğraflı başvuru formu, (Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır.)

2-Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi,

3-Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi, (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4-Askerlik durum belgesi, 5-2020 KPSS sınav sonuç belgesi,

6-Silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı fotokopisi,

7-Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten başlamak üzere yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle; 23/12/2021 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımızın Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA 06800 adresinde bulunan Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Resmi ilan üzerinden tüm bilgileri görüntülemek için BURAYA TIKLAYINIZ

Başa dön tuşu