Personel Alımı

Hacı Bayram Veli Üniversitesi programcı, çözümleyici, memur, tekniker ve teknik hizmet personeli alımı yapacak!

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 7 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’De yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İlana göre Hacı Bayram Veli Üniversitesi programcı, sistem programcısı, çözümleyici, memur (büro personeli), tekniker ve diğer teknik hizmet personeli alımı yapacak! Toplamda 16 personel alımı yapılacak olup başvurular 7-22 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Personel alımına ilişkin yayınlanan ilanda ‘’KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 16 adet sözleşmeli personel alınacaktır’’ denildi.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesine personel alımı ile ilgili şu bilgilere yer verildi;

Büro Personeli, Tekniker ve Diğer Teknik Hizmet Personeli pozisyonlarına ilgili KPSS puan türünden en az 55 puana sahip adaylar başvurabileceklerdir.

Büro Personeli pozisyonu için teslim edilecek sertifikaların, ilan gününden önceki bir tarihte alınmış olması gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR

1) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

2 ) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

3) Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

4) A) Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır. B) Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

5) Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uygulanır.

6) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

7) Erkek aday için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvuru Yeri/Adresi: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Yücetepe Mahallesi 85.Cadde No:8 06570 Çankaya/ANKARA Başvuru Tarihleri : Bu ilanın yayımlandığı tarih itibariyle 15 (on beş) gündür.

Adayların başvurularını yukarda belirtilen tarihlerde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına Başvuru Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen yapmaları gerekmektedir.

Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

MÜRACAAT İÇİN İSTENEN BELGELER

1) KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

2) Başvuru Formu (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. https://hacibayram.edu.tr/ personel/idari-personele-iliskin-matbu-formlar)

3) Diploma Örneği

4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5) Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) 6) Tecrübe belgesi (SGK hizmet dökümü ve hizmetin geçtiği yerden alınacak onaylı belge)

7) İstenen unvana ait sertifika belgesi

8) Adli Sicil Kaydı (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)

9) Sistem Programcısı, Çözümleyici ve Programcı pozisyonlarına başvuracak adaylar için istenilen programlama diline ilişkin belgeler ile dil yeterlilik belgesi (İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde)

Programcı, Sistem Programcısı ve Çözümleyici pozisyonları için KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar belirlenen adaylara Üniversitemiz tarafından yazılı ve/veya sözlü sınav yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan aday listesi, sınavın şekli ve tarihine ilişkin hususlar başvuru bitim tarihi itibariyle 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemiz internet adresinden (https://hacibayram.edu.tr) yayımlanacaktır.

Diğer tüm detayları görüntülemek için BURAYA TIKLAYINIZ

 

Başa dön tuşu