İŞKUR İş İlanlarıPersonel Alımı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü kadrolu işçi alımı başvuruları başladı! TİGEM işçi alım ilanı başvuru sayfası!

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) İŞKUR aracılığı ile kadrolu 100 işçi alımı yapacak. TİGEM işçi alımı başvuruları bugün başladı ve adaylar İŞKUR üzerinden en geç 23 Ekim 2020 tarihine kadar yapabilirler. TİGEM iş başvuruları için ilan altında başvuru ekranına ait link verilmiştir. Belirtilen linki tıklayarak başvurularınızı online şeklinde yapabilirsiniz.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bugün Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile işçi alım ilanı yayınladı. İŞKUR’un ‘’kamu iş ilanları’’ sayfasında yayınlanan ilana göre TİGEM, kendi bünyesinde kadrolu olarak istihdam etmek üzere KPSS şartsız 100 işçi alımı yapacak.

18—45 YAŞ ARALIĞINDA OLAN ADAYLAR BAŞVURU YAPABİLİR

TİGEM işçi alımı için başvurular İŞKUR’un resmi internet sayfası üzerinden yapılacak olup, adaylar başvurularını 19-23 Ekim 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Bu ilana 18-45 yaş aralığında olan ve aşağıda belirtilen şartlara uygun adaylar, yine ilan altında verilen linke tıklayarak başvuru ekranından kayıt işlemlerini yapabilirler. Peki, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) hangi şartlarda işçi alımı yapacak? Hangi illerde işçi alımı yapılıyor? TİGEM işçi alımı için kura ne zaman çekilecek? İşte tüm detaylar…

TİGEM, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’un resmi internet sayfası olan iskur.gov.tr adresinde yayınlanan ilan detaylarında, işçi alımı ile ilgili şu bilgiler verildi;

TİGEM İŞÇİ ALIM İLANI

TİGEM Genel Müdürlüğümüze bağlı İşletme Müdürlüklerinde (taşra) ekli listede belirtilen birimlerinde istihdam edilmek üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş

Kurumu (İŞKUR) üzerinden belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılacak “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

İşçi olarak alınacaklarda;

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine

İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) 18 – 45 yaş aralığında olmak,

3) Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme, Şartlarını taşımaları gerekmektedir.

4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

5) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

7) Başvurunun son günü itibarıyla işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak,

8) Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda gösterilen ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımaları gerekir.

9) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

10) Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

11) Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir.

12) Adaylar, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listeden Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etmek şartıyla sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

13) Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

14) Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık probleminin bulunmaması gerekmektedir.

15) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

16) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

ÖZEL ŞARTLARI

Genel Müdürlüğümüze bağlı İşletme Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere alınacak olan daimi işçiler;

Atölye Ustası (Traktör Tamir Ustası) hizmeti verecek personelden;

*Askerlik ile ilişiği olmamak.

* “B, B1, C, C1, D, D1, F, G ” Sınıfı Sürücü Belgelerinden birine sahip olmak.

* İlanın yayımlandığı tarih itibariyle en az 2 yıl süreyle bu meslekte çalıştığını; SGK’dan hizmet bildirim cetveli dökümü, çalışma belgesi, bonservis belgelerinden en az birisi ile belgelendirmek.

*Öğrenim seviyesi bakımından;

– Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinin; Motorlu Araçlar Teknolojisi, Otomotiv Elektromekanik Dalı, İş Makinaları bölümü, makine bakım onarım bölümü, motor işleri bölümü, Tarım Teknolojileri Tarım Alet ve Makinaları bölümü mezunu olmak veya dengi mesleki öğretimlerden mezun olduğuna dair belgeye sahip olmak.

– Diğer Orta öğretim mezunu olanlardan; konusu ile ilgili M.E.B. veya ilgili Bakanlık onaylı sertifikası veya bonservisi, Tamir Bakım – Onarım kursu sertifikası, Çıraklık Eğitim Merkezinden traktör tamircisi Ustalık veya Kalfalık belgelerinden en az birisine sahip olmak, veya yasa gereği Mesleki Yeterlilik Belgesi gerektiren işlerde, söz konusu belgeye sahip olmak.

Atölye Ustası (İş Makinaları Tamir Ustası) hizmeti verecek personelden;

*Askerlik ile ilişiği olmamak.

* “B, B1, C, C1, D, D1, F, G ” Sınıfı Sürücü Belgelerinden birine sahip olmak

* İlanın yayımlandığı tarih itibariyle en az 2 yıl süreyle bu meslekte çalıştığını; SGK’dan hizmet bildirim cetveli dökümü, çalışma belgesi, bonservis belgelerinden en az birisi ile belgelendirmek.

*Öğrenim seviyesi bakımından;

– Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinin; Motorlu Araçlar Teknolojisi, Otomotiv Elektromekanik Dalı, İş Makinaları bölümü, makine bakım onarım bölümü, motor işleri bölümü, Tarım Teknolojileri Tarım Alet ve Makinaları bölümü mezunu olmak veya dengi mesleki öğretimlerden mezun olduğuna dair belgeye sahip olmak.

– Diğer Orta öğretim mezunu olanlardan; konusu ile ilgili M.E.B. veya ilgili Bakanlık onaylı sertifikası veya bonservisi, Tamir Bakım – Onarım kursu sertifikası, Çıraklık Eğitim Merkezinden traktör tamircisi Ustalık veya Kalfalık belgelerinden en az birisine sahip olmak, veya yasa gereği Mesleki Yeterlilik Belgesi gerektiren işlerde, söz konusu belgeye sahip olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ, BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

1-Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak) 19/10/2020 – 23/10/2020 tarihleri arasında yapılacaktır (şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

2- Her bir aday, İŞKUR’un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecektir.

3-İŞ-KUR tarafından Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bildirilen ve şartları uyan adaylar arasından İlan edilen her unvan sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda veya yeteri sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. (işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylara da aynı yöntem uygulanacaktır).

4-Noter kura çekimi 06 Kasım 2020 Cuma günü saat 14:00’da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sosyal Tesisleri Konferans salonunda gerçekleştirilecektir. COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona hiçbir aday alınmayacaktır.

5-Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda (https://tigem.gov.tr/) adresinden duyuru yapılacaktır.

6-Kura sonuçları ve diğer her türlü duyuru (https://tigem.gov.tr/) adresinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

1-Noter kurasıyla belirlenen asil adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak sözlü sınav uygulanacaktır.

2-Sözlü sınava katılacak adayların sınav öncesinde ulaştıracakları belgeler, belgelerin ulaştırılma yeri ve tarihleri ile diğer hususlar (https://tigem.gov.tr/) adresinde ilan edilecektir.

3-Adaylar tarafından ulaştırılan belgeler evrak inceleme komisyonu tarafından incelendikten sonra belgeleri eksiksiz olan ve belirlenen şartları taşıdığı tespit edilenler Noter kura çekimine ve sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklardır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri (https://tigem.gov.tr/) adresinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

4-Sınav kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle uygulamalı sözlü sınav puanı belirlenecektir. Uygulamalı sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek bu puan adayın atanmaya esas puanı ve başarı sıralaması için kullanılacaktır.

5-Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde sınav kurulu veya kurullarınca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

6-Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda veya yeteri sayıda yedek aday belirlenecektir.

7-Yapılan uygulamalı sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca kazanan adaylara iadeli taahhütlü yazılı tebligat gönderilecektir.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde yazılı olarak Sınav Kuruluna itiraz edilebilir (itiraz sahibinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres bilgileri ve ıslak imzası olmayan dilekçeler ile e-posta, faks vb. yoluyla ya da usulüne uygun olsa bile itiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır). İtirazlar 5 (beş) iş günü içerisinde Sınav Kurulu tarafından karara bağlanarak sonuç iadeli taahhütlü posta yoluyla itiraz sahibine bildirilecektir.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

1-Sözlü sınav sonucunda göreve başlamaya hak kazanan adayların ulaştıracakları belgeler, belgelerin ulaştırılma yeri ve tarihleri ile diğer hususlar (https://tigem.gov.tr/) adresinde ilan edilecektir.

2-Belgeleri eksiksiz ve geçerli olan adaylar Güvenlik Soruşturmasının ve/veya Arşiv Araştırmasının neticelenmesine müteakiben göreve başlatılacaklardır.

3-Deneme süresi 60 gün olup bu süre içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

4-Göreve başlamaya asıl olarak hak kazanan adaylardan bir ya da bir kaçının herhangi bir sebeple atamasının yapılmaması veya yapıldığı halde iptal edilmesi ya da benzeri nedenlerle atama yapılan pozisyonlardan bir ya da bir kaçının boşalması halinde bu pozisyonlara, yeniden yapılacak ilk sınavın duyuru tarihine kadar yedek listede yer alan adayların nihai başarı sırasına göre atama yapılabilir. Yedek listede yer alıp ataması yapılmayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

TİGEM İŞÇİ ALIMI İÇİN BAŞVURU EKRANI

TİGEM işçi alımları İŞKUR sayfası üzerinden online olarak yapılacaktır. İŞKUR üzerinden hemen başvuru yapmak için öncelikli olarak BURAYA TIKLAYINIZ. Ardından, açılan sayfa üzerinde yer alan ‘’işyeri ünvanı’’ kısmına aynen ‘’ TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’’ yazısını yazıp sonra sağ alt tarafta bulunan ‘’ARA’’ butonuna basınız. Ara butonuna bastıktan sonra Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından İŞKUR sayfasında mesleklere göre yayınlanan ilanlar sıralanır. Bu mesleklerden her hangi birine online başvuru yapmak için öncelikli olarak İŞKUR’a giriş yapmanız gerekmektedir.

Resmi ilanı görüntülemek için BURAYA TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir