Personel Alımı

Üniversiteye KPSS şartlı en az lise mezunu canlı model alımı yapılacak!

Üniversiteye 2022 yılı içerisinde çalıştırılmak üzere KPSS şartlı en az lise mezunu canlı model alımı yapılacak! Personel alımı başvuruları 30 Kasım ile 14 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Canlı model alımı yapan Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü yaptığı açıklamada ‘’Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek.8. Maddesi uyarınca (1 yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma) Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 2022 yılı içerisinde çalıştırılmak üzere giderleri özel bütçeden karşılanarak 2 (iki) Canlı Model sözleşmeli personel alınacaktır’’ dedi.

ARANAN ŞARTLAR

1) En az lise mezunu olmak.

2)KPSS şartı aranmamaktadır, adaylar mülakat sonucuna göre belirlenecektir.

3) Vücut bütünlüğüne sahip olmak.

4) Uzun ve hareketsiz duruşlar için elverişli sağlık durumuna sahip ve dayanıklı olması (Tam Teşekküllü Hastaneden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi gerekmekte olup, göreve başlaması uygun görülen adaylardan istenilecektir.)

BAŞVURU SEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen ilk iş gününden itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlık Binasına istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEGERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Mülakat sonucunda atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde https://www.kafkas.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Asıl ve Yedek olarak yerleştirilen adaylara güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olanların ataması yapılacak olup, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmayanların atamaları yapılmayacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1 – Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi veya karekodlu e-devlet çıktısı

2 – Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

3- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

4- Fotoğraf (1 adet),

5- Adli Sicil Kaydı E-Devlet Çıktısı

6- Başvuru Formu

 

Başa dön tuşu