Personel Alımı

5 güne kadar Üniversiteye teknisyen, güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımı yapılacak!

22 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete’de yeni kamu iş ilanları yayınlandı. Yayınlanan ilana göre üniversiteye farklı branşlardan teknisye, özel güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımı yapılacak. Personel alımı başvuruları başladı ve 6 Aralık 2021 mesai bitiminde sona eriyor.

Peki hangi üniversiteye teknisyen, güvenlik ve temizlik işçisi alımı yapılacak? Personel alımı iş başvuruları nereye ve nasıl yapılacak? İşte detaylar…

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanda 15 sözleşmeli personel alımı yapılacağı belirtildi. Buna göre, aşağıda resmi ilan içeriğinde belirtilen mezuniyet şartı ve KPSS şartı ile en az lise ve önlisans mezunu öğrenim düzeylerinden personel alımı yapılacak.

NOT: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. Balıkesir Üniversitesinin Balıkesir ili dışında teşkilatı bulunmadığından kazanan adaylar merkez kampüs veya görevlendirilecekleri bağlı birimlerinin olduğu ilçede ikamet edecektir.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak. Özel Şartlar:

1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak ve belgelendirmek.(Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

2- Koruma ve Güvenlik Görevlisi 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması. 6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda bulunduğu pozisyonun pozisyon kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar başvuruları ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde (son gün mesai saati bitimine kadar) Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine şahsen yapılacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile faks, internet veya posta ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1- Fotoğraflı başvuru formu. (Buradan ulaşabilirsiniz.) 2- Nüfus cüzdanı fotokopisi. 3- Diploma fotokopisi (Doğrulama kodu olan e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.) 4- 2020 yılı KPSS sonuç belgesi.(Doğrulama Kodu bulunması gerekir.) 5- Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/ sertifika. 6- Daha önce çalışmış ise SGK prim günlerini gösterir belge.

Resmi ilanı görüntülemek için BURAYA TIKLAYINIZ

Başa dön tuşu