EkonomiSON DAKİKA

Ülkemizdeki ekonomik sorunlar çok daha ciddi boyutlarda!

ARSLAN KABUKCUOĞLU (Eskişehir Milletvekili) – Ülkemizdeki ekonomik sorunlar kişi başı gelirin yüzde 40, yüzde 50 azalmasından öte çok daha ciddi boyutlardadır. Eğer Türk milletinin feraseti, sağ duyusu, vatanperverliği olmasa, Allah korusun, yoksulluk, işsizlik yağmalar yaptıracak seviyeye gelmiştir. Hükûmet insanları sabırla sınamaktan vazgeçmelidir. “Ocak ayında asgari ücret belirlenecek, o vakitler vergi alınmayacak, fiyatlar artırılacak, asgari ücret artırılacaktır.” diye söz vermek bir yana bugün derhâl asgari ücret artırılmalı ve insanlar bu yoksulluktan, bu çaresizlikten kurtulmalıdırlar. Yoksulluk sınırının 10 bin lira olduğu bir zamanda asgari ücretin 2.825 lira olması hiç kabul edilir bir şey değildir.

Günümüzde 10 bin lira dahi 4 kişilik bir ailenin geçimini sağlamaktan son derece uzaktır. Hükûmetin, garantili yollara, tüp geçitlere, köprülere, şehir hastanelerine taksit bulmakta yarattığı finansal ustalığı vatandaşlarının geçimi için de yaratması gereklidir. Gerekirse garantili ödemelerin bir kısmını geciktirip vatandaşın yoksulluğuyla mücadele etmelidir. Batı ülkelerinde rafların boş olduğu, insanların gıda bulamadığı lafları gerçek değildir ve Türk milletinin karnını doyurmamaktadır.

İnsanların sosyal ihtiyaçları da biyolojik ihtiyaçları kadar önemlidir. Ancak biyolojik ihtiyaçlarını gerçekleştiremeyen, yerine getiremeyen insanların sosyal ihtiyaçlarını da yapamayacağını biliyoruz. Bu, Türkiye’nin geleceği için büyük bir kusurdur, eksikliktir, tehlikedir. Türkiye aynı Türkiye, sınırlar aynı sınır, kaynaklar aynı kaynak, insanlar aynı insan; farklı olan tek şey 8 milyon kadar göçmenin olmasıdır. Bu kadar sefaletin nedeni tek başına göçmen olamaz.

Adalet, eğitim, hoşgörü, yarınlara güven ortadan kalktı, insanlar hayatta kalmaya uğraşıyorlar. Gidin bakın şehirlere, pazar yerlerine, oradaki artıklarla, kalanlarla insanlar geçimlerini sağlamaya, gıdalarını temin etmeye uğraşıyorlar. Hükûmetin uyguladığı yanlış politikalar sonucunda gıda enflasyonu yüzde 27, genel enflasyon da yüzde 40 olmuştur. Bir kısım sebze ve meyve fiyatları, market fiyatları tarla fiyatının 4,5 misline ulaşmıştır. Burada pahalılık nedeni olarak aracı kuruluşları göstermek, Türk milletinin yoksulluğuna çare değildir. Şayet aracı kuruluşlar bunu bu hâle getirdilerse, bu kadar fahiş kazançta bulunuyorlarsa Hükûmet şimdiye kadar neredeydi, bununla ilgili sorumluluğunu niye yerine getirmedi?

Ülkemizde asgari ücret, tüm ücretlerin yüzde 43’ü civarında olup bu Batı ülkelerinde binde 4 ile yüzde 19 arasında değişmektedir. Bizde asgari ücret maalesef ortalama ücret olmuştur. Oysa, asgari ücret tarifi gereği işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım gibi asgari giderlerini sağlayacak ve bunu belirlerken de din, dil, mezhep, ırk gibi hiçbir ayrıma gidilmeden hesap edilmesi gereken bir değerdir, fiyattır. Bir ülkenin insanlarını asgari ücrete mahkûm etmesi, o da bir yana asgari ücretin işe yaramaz hâle gelmesi Hükûmetin çok büyük bir kusurudur. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Türk milletinin yoksulluk ve açlığını araştırması elzemdir.