GenelSON DAKİKA

Ayhan Barut: Hukuk önünde hesap vereceksiniz!

Adana Milletvekili AYHAN BARUT – Sayın Başkan, Anayasa’mızın “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” başlığıyla yer alan Üçüncü Bölüm’ü var. Bu bölümdeki 45’inci madde ne diyor? Madde 45’te “Devlet, tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak maksadıyla, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır.

Devlet, bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi ve gerçek değerlerinin üreticinin eline geçmesi için gereken tedbirleri alır.” deniliyor. Peki, siz ne yapıyorsunuz? Tedbir almak bir yana çiftçinin işini daha da zora sokuyorsunuz. Son günlerde ateş pahası olan çiftçinin olmazsa olmazı mazot, gübre, tohum, ilaç gibi girdileri temin etmek için kılınızı bile kıpırdatmıyorsunuz; üstelik çiftçimizin sizden alacağı olan 211 milyarı da vermiyorsunuz. Bunları da yaparak; kanuna, Anayasa’ya uymayarak suç işliyorsunuz. Hukuk önünde hesap vereceksiniz.