EkonomiSON DAKİKA

Çiftçi buğdayını ekemedi çünkü gübre alamıyor

TÜRABİ KAYAN (Kırklareli Milletvekili) – Ekim ayı geçti, çiftçi buğdayını ekemedi çünkü gübre alamıyor. Kasım ayı geldi, çiftçi kara kara düşünüyor çünkü gübre alamıyor. Gübre alamıyor çünkü parası yetmiyor. Bir yıl önce 2020’de buğdayın fiyatı 1 lira 70 kuruş, üre gübresi 1 lira 70 kuruş. Bu yıl 2021’de buğdayın fiyatı 2 lira 25 kuruş, üre gübresi 10 lira, o da piyasa da yok.

Çiftçinin en önemli girdisi olan gübre karaborsada. Duydunuz mu arkadaşlar, gübre karaborsada. En kıymetli, en sağlıklı şeker olan pancar şekerinin 50 kilogramlık çuvalı 250 lira, üre gübresinin 50 kilogramlık çuvalı 500 lira. Adı gübre fakat şekerin fiyatının 2 misli, buğdayın fiyatının da 5 misli değerli arkadaşlar. Çiftçi kan ağlıyor, mutfak yanıyor; Hükûmet nerede?

Çiftçimiz, artan maliyetler altında ekonomik açıdan ciddi bir dar boğazla karşı karşıya kalmıştır. Tarım için vazgeçilmez olan gübre fiyatları yüzde 300’lere varan bir artışla tahammül edilemez boyutlara ulaşmıştır. Çiftçi, ekim yapamaz bir noktaya sürüklenmiştir. Geçmişte zirai donatım kurumları çiftçinin gübre ihtiyacını karşılayarak piyasayı bu konuda düzenlerken bugün Tarım Kredi Kooperatifleri bu konuda yetersiz kalmakta, çiftçi her geçen gün uluslararası şirketler tarafından acımasızca sömürülmektedir.

Dekar başına ortalama kullanılan gübre miktarı 40 kilogram civarı olup dekar başına en az 20 kilogram gübre desteği acilen sağlanmalı, çiftçiye bir can suyu verilmelidir. Ayrıca, yerli ve millî gübre üretimi desteklenerek gübre piyasasında çiftçiyi sömürmek üzerine kurulu bu düzen acil olarak bozulmalı, köylümüz bu tekellere karşı korunmalıdır.