GenelSON DAKİKA

Şırnak Cezaevinde korkunç işkenceler yaşandı iddiası!

HASAN ÖZGÜNEŞ (Şırnak Milletvekili) -Şırnak Cezaevinde yaşanan olayların raporu elimde. Bu raporu kimler hazırladı? Şırnak Barosu İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Şırnak Temsilciliği, İnsan Hakları Derneği Şırnak Temsilciliği. Değerli arkadaşlar, 23-24-25 Ekim 2021’de Şırnak Cezaevinde korkunç işkenceler yaşandı.

Orada sadece 32 siyasi mahkûm yaşıyordu, diğerlerinin hepsi sürgün edilmişti. En son bu 32 kişiyi de sürgün etmek için bahaneler üretildi, işkence yapıldı. Birinci gün içeri girmiş gardiyanlar, namaz kılınan ve mahpuslar tarafından özel olarak halıyla döşenmiş alana girmek istemişler, bunlar da demişler ki: “Burada namaz kılıyoruz, buraya lütfen ayakkabıyla girmeyin.” “Vay, siz böyle bir söz mü söylersiniz.” diye başlamışlar dövmeye.

Yine, ikinci gün her kişiye üçer, beşer düşecek şekilde gitmişler, “Ayakta sayım istiyoruz.” diye dayatmada bulunmuşlar ve kendilerine işkence edilmiş. Üçüncü gün de aynı şey yapılmış. Başmemur Ahmet’in gözetiminde ve ikinci müdür gözetiminde kendilerine şu söylenmiş: “Bize yetki verilmiş, ya itaat edeceksiniz ya da hepinizi hastanelik ederiz.” demişler. Tutukluların vücutlarında kırılmalar, şişkinlikler had safhada. Revire götürülmemişler, rapor almaları engellenmiş ve kendilerine şu söylenilmiş: “Devletin gücü geliyor.” Bunları nereden çıkarıyoruz?

Bu Komisyon 10 tutukluyla yüz yüze görüşmüş; önce müdürden izin istemişler, müdür görüşmemiş, sonra tutuklularla görüşmüş. “Devlet gücü geliyor; dışarıda size bir şey yapamadık, burada sizi kıstırıp öldüreceğiz.” demişler. H.S. adlı mahpus, fenalaşması sonucunda revire götürülmüş. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, bir mahpusun burnu kırılmış, birinin kolu yerinden çıkmış, diğerlerinin kafasında şişkinlikler gerçekleşmiş. En kötüsü, en acısı da şu: Devlet geliyor “Biz size Esat Oktay’ın selamını getirdik.” diyor.

AKP’li arkadaşlar iyi dinleyin: Esat Oktay, Kenan Evren’in yavrusuydu; Kenan Evren öldüğünde biriniz sahip çıkamadınız. Esat Oktay işkencesiyle tarihin karanlığına not düştü ve yaşamını yitirdi. Sahip çıkan var mı acaba? Ama Esat Oktay yalnız değildi, karşısında insanlık onurunu savunan Kemal Pir ve arkadaşları vardı; onlar da tarihe not düştüler. Eğer siz bugünkü hapishanelerde Esat Oktay olursanız karşınıza binlerce Spartaküsler gibi, Prometheusler gibi, Kawalar gibi insanlık onurunu savunacak insanlar çıkacaktır; ayağınızı denk alın, bu işkencelerden vazgeçin.

Siz Türkiye’yi cehenneme çevirdiniz. Nedir bu her gün cezaevlerinden gelen işkenceler, nedir bu açlık ve sefalet? Siz niye böyle yapıyorsunuz? Siz gerçekten aklınızı mı yitirdiniz? Milyonda bir vicdanınız bile yok mu sizin?

Evet, şunu açık ve net söylüyoruz: Türkiye’nin bu cendereden çıkması lazım. Eğer gerçekten on milyon da bir sizde bir vicdan varsa, siz de o savunduğunuz dinin kutsal ahlakı varsa bu tür şeyleri duyacaksınız ve üzerine gideceksiniz. Cezaevlerini siz cehenneme çevirdiniz. Âdeta zebanilerin eline vermişsiniz, bu kabul edilir bir durum değildir. İşkenceyi yapan, insanlık onurunu ayaklar altına alan nice diktatörleri biz biliriz, nice faşistleri biliriz ama tarihte devrimcilerin, demokratların; faşistlere, gericilere boyun eğdiği görülmemiştir, bundan sonra da göremeyeceksiniz.