Genel

Bir daha kimse yargıyı ve basını ele geçirmesin diye kanun teklifi veriyoruz!

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sayın Başkanım, Genel Merkeze gidince her odada bir çalışma vardı; bir çalışmaya iştirak ettim, çok hoşuma gitti. İktidarın ilk altı ayında çıkarılacak, önerilecek kanun teklifleri içinde medyanın bağımsızlığıyla ilgili bir teklif var; önce medya patronlarını Hükûmetten, sonra da medya çalışanlarını medya patronlarından koruyacak bir taslak.

Örneğin, birden fazla gazete ya da televizyona sahip olamama, geçmişte beş yıl, gelecekte beş yıl kamuyla iş yapmamış olma ve yapamayacak olunması, sadece ve sadece gazete gelirlerinden geçinen, başka yerlerden para, bağış almayan bir medya mevzuatı ve gazetelerde çalışanların sendikal örgütlenmesinin önündeki bütün engellerin kaldırılması gibi bir çalışmanın içinde kamu kurum ve kuruluşlarının verdikleri ilanların da tiraja göre -gerçek tiraja göre, şişirilmiş, yalancı tirajlara değil- karekod denetimli üretim üzerinden online takip edilen itiraza açık sistemdeki tiraja göre dağıtılmasıyla ilgili bir taslak okudum, çok hoşuma gitti.

Ben eminim, biz bunu getirdiğimizde gelecek dönem Parlamentoda büyük bir çoğunlukla kabul edilecek, bence o dönemin muhalefet partileri de destek verecekler çünkü biz Türkiye’de iktidara yargıyı ele geçirmeye değil, basını ele geçirmeye değil “Bir daha kimse yargıyı ve basını ele geçirmesin.” diye kanun teklif etmeye geliyoruz.