Genel

Türk Diyanet Vakfı bir seccadeyi 3 bin 500 TL’ye satıyor!

Türk Diyanet Vakfı E-Ticaret yapmaya başladı. Seccadeden ibriğe, Kuran’ı Kerim’den süs eşyalarına kadar bir kalemde satışa başlayan TDV’nin bir seccadeyi 3 bin 500 TL’ye satması hem dikkat hemde tepki çekti.

Hemen şunu belirtmemiz lazım ki, dünyanın en kirli parası din üzerinden kazanılan paradır. Uyuşturucu ve hatta kadın ticaretinden elde edilen paradan daha kirli, daha ahlaksızcadır. Zira Allah’ta Kuran’da bununla ilgili ‘’sizden hiçbir karşılık beklemeyenlere uyunuz’’ diyerek bizleri uyarır. Çok açık ve net olan bu ayete göre ki -bununla ilgili birçok ayet verilmiştir- İslamiyette para karşılığı namaz kıldırılmaz, para karşılığı Kuran-ı Kerim satılmaz, para veya herhangi bir çıkar amaçlı hiçbir ibadet yapılmaz, yaptırılmaz. Para karşılığı dini dersler verilmez. Kısacası din üzerinden, dini inançları alet ederek herhangi bir çıkar elde edemezsiniz. Ama, ortada Allah’ın kesin emri olmasına rağmen Din şemsiyesi altında sözde İslamiyeti temsil eden kurumlar işi ticarete bile dökmüşler. Öyle ki, 200 TL bile etmeyen seccadeleri 3.500 TL’ye satıyorlar…

E-Ticaret işine başlayan Diyanet Vakfına tepkiler büyük. Kuran’da anlatılan İslamiyetle hiçbir alakaları bulunmayan, aksine GERÇEK İslamiyete savaş açmış kurumların devlet tarafından denetimsiz bırakılması ve yine aksine desteklenmesi tam bir faciadır…