GenelSON DAKİKA

Atık toplayıcılar ile ilgili gündem başlıkları meclise taşındı!

İzmir Milletvekili SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ ve Aksaray Milletvekili AYHAN EREL, Kağıt toplayıcıları ile ilgili gündem başlıkları meclis gündemine taşıdı.

Pekgözegü ”Yeniden değerlendirilebilir atıkları geri dönüşüm sektörüne kazandırarak inkâr edilmez bir fayda sağladıkları ortada. Ne var ki böylesine önemli bir görev üstlendikleri hâlde 500 bine yakın katı atık işçisi sağlıksız koşullarda çalışıyor, sosyal güvenceden yoksun, düşük gelirle ve düşük ücretle çalışıyor, sosyal dışlanmaya maruz kalıyor. Şimdi de İstanbul Valiliği tarafından kriminalize ediliyor. Anayasa’nın 49’uncu maddesi “Çalışmak herkesin hakkıdır.” diyor ve devletin buradaki görevini hatırlatıyor. Devlet işsizliği önlemek için elverişli ekonomik ortam yaratmakla görevlidir. Hükûmet bu görevi yapmıyor fakat daha fazla katı atık işçilerini mağdur ediyor. Atık işçileri kendimizi bildik bileli varlar, şimdi neden istenmez oldular, aslında buna bakmak gerekiyor. Neden bu alanı düzenleyip emekçileri insana yakışır iş koşullarında çalıştırmıyorsunuz?

“Sıfır atık, çevreyi korumak vs.” ağzınızdan düşmeyen şeyler ama yaptığınıza bakın. Neden aklınıza polis müdahalesi geliyor, zabıta müdahalesi geliyor? İstanbul Valiliği kararıyla Ümraniye’de, Bahçelievler’de, Sancaktepe’de, Bakırköy’de, bu ilçelerde 200’e yakın atık deposunu bastınız ve 240 emekçiye ceza kestiniz, 145’i Afganistanlı göçmen 286 kâğıt işçisine de idari ceza işlemi uyguladınız” bilgisini verirken, Ayhan Erel şu açıklamaları yaptı;

Atık toplayıcılar geri dönüşüm ekonomisinin ayrılmaz parçasıdır. Geri dönüşüm, plastik, cam, kâğıt, metal, demir, çelik, bakır, kurşun, kauçuk gibi pek çok artık ürünlerin geri kazanılıp yeniden değerlendirilmesine sebep olmaktadır. Bu sebeple, doğal kaynaklarımızın tüketimi azalmakta, büyük oranda ekonomik tasarruflar sağlanmaktadır.

Türkiye’de 2019 verilerine baktığımız zaman, kâğıt atıkların yüzde 43’ü, plastik atıkların yüzde 27’si, cam atıkların yüzde 12’si, tekstil atıklarının yüzde 8’inin geri dönüşümünün sağlandığı görülmektedir. Bu geri dönüşümde de bugün ekmeği elinden alınmak istenen kâğıt toplayıcılarımızın veya “çekçekçi” diye tabir edilen vatandaşlarımızın katma değeri çok büyük. Kendileriyle görüştüğümüzde, kendilerine bir meslek tanımının yapılmasını istiyorlar; eğer devletin, bu insanlar arasında devletin güvenliğine, vatandaşın mal ve canına olumsuz yönde etki edecek insanların varlığından dolayı endişeleri varsa bunların bir statüye kavuşturulmasını, kendilerine kimlik verilmesini, gerekirse devlet tarafından tek tip kıyafet giydirilmesini ve bu işi yapacak insanların da tıpkı devlet memuriyetine alınır gibi bir güvenlik araştırmasından geçirilmesini de talep ediyorlar.

Zira onlar diyorlar ki: “Biz ekmeğimizi buradan kazanıyoruz, çoluğumuzun çocuğumuzun nafakasını buradan temin ediyoruz. Eğer bunu elimizden alırsanız yapacak başka bir işimiz kalmaz.” Sayın Bakan da “Bu işi yapan insanlar, Sıfır Atık Hareketi’ne tam destek veren, yeşil ekonomiye en büyük katkı sağlayan emekçi insanlardır.” diyerek onların yaptıkları işin kutsallığını da belirtmektedirler. Başta da dediğim gibi bunları eğiterek, çeki düzen vererek ve devletin kontrolü altına alarak ekmeklerini elinden almayalım ama amaç üzüm yemek değil, bağcıyı dövmekse de onu da bilemiyorum, bunun takdirini de yüce Türk milletine bırakıyorum.