Kamu HaberleriSON DAKİKA

Mesleki Eğitim Merkezleri meclis gündemine getirildi!

Mesleki Eğitim Merkezleri’nin geliştirilmesine yönelik konular Meclis gündemine getirildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Manisa Milletvekili Erkan Akçay şunları söyledi;

Mesleki eğitimin teşvik edilmesi, özendirilmesi konusunda mevcut projeleri, politikaları destekleyecek mahiyette daha önce çeşitli açıklamalarımız bulunmaktaydı.

Bu kapsamda yine bazı önerilerimiz olacak. Öncelikle, mesleki eğitimin teşvik edilmesine ve özendirilmesine yönelik âdeta bir millî seferberlik başlatılmalıdır. Millî Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, ticaret ve sanayi odaları, esnaf odaları, sendikalarımız ve konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla bu millî bir politika hâline getirilmelidir.

Ayrıca, mesleki eğitimin ortaöğretim içindeki payı şu anda yüzde 35’lerden yüzde 65’lere, hatta 70’lere yükseltilmeli. Geleneksel çıraklık, kalfalık, ustalık eğitimi veren mesleki eğitim merkezleri teşvik edilerek sayıları artırılmalıdır. Yine mesleki eğitimin kalitesi artırılmalı, mesleki eğitim merkezleriyle sanayi ve KOBİ’ler arasında sektörel bağ kuran bir yapı oluşturulmalıdır. Meslek okulları ve mesleki eğitim merkezleri, sektörün olduğu yerlerde, sektörün ihtiyacına göre bir kümelenme sağlanmalıdır.

Öğrenci ve velilerin mesleki eğitime yönlendirilmesine ve özendirilmesine ilkokuldan itibaren başlanmalı, mesleki okullar sınavlarda yüksek puanlar alan öğrencilerimizin tercih ettiği bir okul hâline getirilmelidir. Üniversite sınavlarında kendi alanlarını tercih edecek öğrencilere ek puan uygulaması yapılmalıdır. Mesleki eğitim kurumlarında başarılı öğrencilere burs desteği sağlanmalı, mezunlara istihdamda öncelik verilmelidir.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarıyla meslek yüksekokulları arasında program bütünlüğü sağlanmalı, iş hayatıyla mesleki teknik eğitim arasında ilişki geliştirilmelidir. Müfredat ve zamanın koşulları göz önüne alınarak meslek liselerinin tüm cihaz ve makinelerinde yenilik yapılmalı, atölyeler ve laboratuvarlar modern bir hâle getirilmelidir.

Mesleki eğitim programlarının içeriklerinin belirlenmesinde, öğrencilerin rehberlik ve yönlendirilmesinde organize sanayi bölgelerinin ve meslek odalarının etkinliği artırılmalıdır. Meslek lisesine veya mesleki eğitim merkezlerine devam eden gençlerimizi istihdam eden esnaf, zanaatkâr ve işletmelere vergi ve sigorta primi indirimi ile faizsiz kredi verilmesi gibi teşvik ve kolaylıklar sağlanmalı ve sağlananlara da devam edilmelidir.

Mesleki eğitim merkezlerini teşvik etmek için 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda düzenleme yapılmalıdır ki bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız 11 Ekim’de bu hususu dile getirmiştir. Mesleki eğitim veren okullar ve eğitim merkezleri sayı ve nitelik itibarıyla artırılmalı, mesleki eğitim veren, teknolojiyle iç içe öğretmenler istihdam edilmelidir.

Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MOSTEM), sanayi işletmeleri, organize sanayi bölgesi, iş insanları, devlet, okul ve aile iş birliğinin önemli bir örneği olmuştur. MOSTEM’de 194’ü yatılı olmak üzere 1.952 öğrenciye çağın teknolojileriyle donatılmış simülasyon sınıflarında, laboratuvar ve atölyelerde mesleki eğitim verilirken; öğrenciler, 2.500 kişilik spor salonunda, 600 kişilik amfi tiyatroda ve sosyal donatılarla sosyokültürel faaliyetlerle de bulunmaktadır. MOSTEM, İş Arayan Değil İş’te Aranan Nesil Projesi’ni hayata geçirmiş; ruhu idealist, aklı realist insanların eseridir.

MOSTEM modeli meslek okullarının yaygınlaştırılmasıyla sanayi ve üretim ivme kazanacak, üreten ülke Türkiye ve güçlü ekonomi, güçlü sanayi hedeflerine ulaşılacaktır.