GenelSON DAKİKA

Yıldız Dağları maden ocakları tarafından talan ediliyor!

TÜRABİ KAYAN (Kırklareli Milletvekili) – Yıldız Dağları’nın dörtte 3’ü Türkiye’dedir. Bu dağların bitki örtüsü meşe başta olmak üzere kayın, gürgen ve çam ağaçlarından oluşmaktadır. Yer yer ağaç olmayan bölgelerde çiftçilerimizin keçi ve koyun gibi hayvanlarını beslemek için kullanılmaktadır. Çiftçilerimiz, hayvanlarını bu bölgelerde otlatarak halkımızın et ve süt ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar.

Bu bölgede bulunan 4 çimento fabrikası kapasitelerini gün be gün artırmaktadır. Yıldız Dağları’ndaki taş ocakları alanlarını da her gün artırmaktadırlar. Yıldız Dağları’nın dörtte 1’i bugün taş ocağı hâline gelmiştir.

Taş ocaklarından malzeme, dinamitle patlatılarak alınmaktadır. Bu da hemen çiftçilerimizin yaşam alanlarını dağıtmakta, dinamit patlatılan yerlerde derin çatlaklar oluştuğundan dolayı bu çatlaklardan süzülen yağmur suları daha derinlere gidip bu bölgedeki kaynakları tamamen kurutmaktadır.

Bu bölgede bulunan şehirlerimizin içme ve kullanım suları tamamen bu kaynaklardan alınmaktadır ve bu kurumuştur.