EkonomiSON DAKİKA

Türkiye’de vergi cennetlerine para kaçırmaya teşvik eden bir sistem var!

Samsun Milletvekili Erhan Usta -Yolsuzluğa, vergi kaçırmaya prim veren bir vergi sistemi var. Bir defa bunu görüyoruz. Şurada, defalarca AK PARTİ hükûmetleri döneminde -yanlış hatırlamıyorsam- 11 defa af yasası çıktı “vergi affı”, “yapılandırma” adı altında. Bu kadar yapılandırmanın, bu kadar vergi affının çıktığı bir ortamda düzgün bir şekilde kimse vergisini ödemiyor tabii, ödemekten kaçınıyor. Dolayısıyla bunlardan vazgeçilmesi gerektiğini her defasında söylüyoruz ama buna ilişkin de tedbir alan yani bu ihtiyacı ortadan kaldıracak bir önerinin de AK PARTİ tarafından hiçbir şekilde getirilmediğini görüyoruz.

Vergi cennetlerine para kaçırmaya engel olmayan bir sistem var. Tam tersine teşvik eden bir sistem var. İşte, en son bu “Pandora Papers” diye bir kısım belgeler ortaya çıktı. Biz, orada gördük ki Türkiye’den insanlar, bir kısım firmaların -bunların önemli bir kısmı da iktidara çok yakın olan firmalar- yurt dışına para kaçırdığını, bir kısmını da orada kimliği belirsiz bir kısım adreslere hibe ettiğini görüyoruz.

Yani, bir ülkeden kim helal parasını alır da başka bir yere kaçırır, üstelik faiz geliri de elde edemeyecek. Veya hadi o işi bir kenara bırakalım. Bir ülke, bu kadar çok finansman ihtiyacı varken, paraya ihtiyacı varken, dışardan para gelsin diye kırk takla atarken, kendi parasının yurt dışına çıkarılmasına niye müsaade eder? Böyle bir şey olabilir mi?

2006 yılında bu Meclis’te bir kanun çıktı, bu vergi cennetlerine giden paraların vergilendirilmesine ilişkin. O gün için yapılması gereken neydi? Vergi cennetleri listesi hazırlanacaktı; o listedeki ülkelere, ülkeden para transfer edilmesi durumunda yüzde 30 vergi alınacaktı. Bakın, 2006-2011, on beş yıl geçti, bu liste açıklanmadı. Niye açıklanmıyor bu liste? Kimi kayırıyorlar? Bu parayı kim yurt dışına çıkartıyor? Yazık günah değil mi bu millete? Asgari ücretten vergi alacaksınız, milletin ümüğüne basacaksınız, ondan sonra vergi cennetlerine milyarlarca doların kaçırılmasına müsaade edeceksiniz, vergi almayacaksınız; böyle bir adaletsizlik olamaz. Burada iyi niyet de yok tabii ki.

Dolayısıyla, uzlaşma müessesesi… Hani reform yapacaksanız işte bunları yapın diye önerilerimizi sıralıyoruz. Arkadaşlar, uzlaşma müessesesi Türkiye’de tam bir keşmekeş. Bakın, bir örnek vereceğim -tabii, bu rakamlar da paylaşılmıyor bizimle- ben bunu Komisyonda da sordum, orada Bakan yardımcıları vardı, idare vardı, sordum, herhangi bir cevap verilmedi: Bir listeye göre…

Şimdi, ne yapılıyor? Müfettişlerimiz var değil mi? 8 bine yakın bizim müfettişimiz var; vergi incelemesi yapıyorlar, vergi tarhı yapıyorlar, ilave vergileme yapıyorlar. Bir kez için söylüyorum: 3,1 milyar TL ilave vergileme yapılmış, müfettişler çalışmış günlerce -biz bu insanlara maaş veriyoruz, para veriyoruz, devletin memuru bunlar- 3,1 milyar lira ilave vergi koymuşlar. İdare merkezde bunun yüzde 97,4’ünü silmiş; 3,1 milyar liradan sadece aldığı para 74 milyon lira, 3 milyar lirasını silmiş. Böyle bir keşmekeş olabilir mi? Böyle bir müessese olabilir mi? O zaman tamamen kaldırın kardeşim bu müesseseyi. Böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla yolsuzluğa, vergi kaçırmaya prim veren bir sistemi bilerek, isteyerek yürüten, yöneten bir iktidar var bugün Türkiye’de.

Kayıt dışılık çok yüksek, vergi tabanı dar, bunu azaltmaya yönelik de herhangi bir gayret yok Türkiye’de. Daha doğrusu, şu anda Türkiye AK PARTİ hükûmetleri döneminde -daha önceden bu çalışmalar vardı- kayıt dışılığın boyutunu bilmiyor, biliyor musunuz?

Bakın, yirmi yıllık bir iktidar yani uzaya yol yapmayı hedefleyenler, uçup kaçanlar… “Şu anda Türkiye’de kayıt dışılık nedir?” diye devletin elinde resmî bir tane çalışma yok. Böyle bir şey olabilir mi? Schneider diye -herhâlde şu anda 80 yaşında filan var- aynı anda 40 tane ülkenin kayıt dışı rakamlarını açıklayan jenerik bir program var, o programdaki rakamları kullanıyor bugün Türkiye, bu Mecliste AK PARTİ’li bakanlar kullandı bunu. Bunu bilmiyorsunuz, bir defa bilmediğiniz bir şeyi nasıl ölçeceksiniz, nasıl denetleyeceksiniz? Bunların üzerine gidilmiyor, hâlbuki bunların üzerine gidilmesi lazım.