Genel

Özel yurtların fiyatları dudak uçuklatıyor!

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep Milletvekili) -Anayasa’mızın 42’nci maddesi “Kimse eğitim, öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.” der; 57’nci maddesi “Devlet vatandaşının barınma ihtiyacını çözmekle yükümlüdür.” der. Şimdi, bunları göz önüne aldığımızda Türkiye’de Anayasa’nın bu iki açık hükmü ihlal ediliyor.

Bakın, Türkiye’deki öğrenci sayısı yükseköğretimde -biraz önce itiraz ettiler ama- resmî rakamlar 3 milyon 800 bin öğrenci, yine, Bakanın açıkladığı yatak sayısı 719 bin yani her 5 öğrenciden birisine ancak yatak var.

Bakın, öğrenci gidiyor, devlet yurdunda yer yok; özel yurtların fiyatlarını hiç sordunuz mu bu ara sevgili iktidar partisi milletvekilleri? 35 bin-40 bin civarında yıllık; bunu nasıl ödeyecek? Bu ülkede asgari ücretin 2.825 lira olduğunu hatırlatırım. Bir tek göz odanın kirasının bile 2 bin TL’den başladığı gerçeği orta yerde dururken. Kiralar almış başını gidiyor. Bakın, bir ülkenin geleceği, gençliğine yaptığı yatırım ve gençlerinin geleceğe dair kurduğu hayalle ölçülür. Bu ülkenin gençlerinin yüzde 70’i bu ülkede yaşamaktan umudunu kesmiş ve yurt dışına gitmek istiyorsa düşünün. Ve bu ülkenin üniversiteyi şu veya bu şekilde bitirenlerinin yüzde 40’ının işsiz kaldığını hatırlatırım, bugün üniversite mezunlarında işsizlik yüzde 40. Öğretmen olur, atanmaz; mühendis olur, iş bulamaz. Peki, bu gençler ne yapıyor? Bu gençler hayallerini yurt dışında kuruyor.

İstediğiniz kadar inkâr edin, gerçek bu. Bugün gençlerimiz yurt, barınma hakkı talep ediyor. Ya, hak talebinin bu ülkede kriminalize edildiği… Herhâlde “Demokratik, sosyal, hukuk devletiyiz.” diyen ve bunları kriminalize eden tek yeryüzü devleti biziz. Öğrenci hak talep eder “terörist”, öğrenci rektörünün seçimine katılmak ister “terörist”, öğrenci…

Üniversitede öğretim üyesi dahi olma koşullarını taşımayan biri Boğaziçine rektör olur, öğretim üyesi dahi olamayacak -bırakın rektörü çünkü öğretim üyesi olmanın koşulları var- birini rektör atarsınız, öğrenci itiraz eder “terörist.” Bunu kim söylüyor? Bakın, hukuku uygulamakla yükümlü olan Bakan açıklıyor: “Şu kadarı şu örgütün, şu kadarı şu örgütün.” Ya, hangi mahkeme kararından aldınız bunu? Bakın, biraz önce Özgür Özel söyledi, 540 öğrenciyi terörist diye mahkemenin karşısına çıkardınız, bir tanesi ondan yargılanmadı.

Şimdi, değerli arkadaşlar, bunlar bizim öğrencilerimiz, gençlerimiz. Bu ülkede hayal kursunlar, bunu için çaba gösterin. İşte, bunun gereğini yirmi yıldır yapmadığınız için yolun sonuna geldiniz.