Genel

Barınma sorunu öğrenci ve aileler için bir kabus halini almıştır

YASİN ÖZTÜRK (Denizli Milletvekili) -Öncelikle dile getirmek isterim ki üniversite öğrencilerimizin yurt sorunu öngörülebilir ve çözümlenebilir bir konu olduğu hâlde bu sorun her sene artarak devam ediyor; nedeni belli, plansızlık.

Son yıllarda kamu, vakıf ve özel üniversite sayısında artış yaşanmış ancak yükseköğrenim gören öğrencilerin barınacağı yurt sayısında aynı oranda artış sağlanamadığı için barınma sorunu öğrenci ve aileler için bir kabus hâlini almıştır. İlleri geçtik, neredeyse ilçelerde bile üniversite, fakülte, meslek yüksekokulu açmakla övünülmüş ama bu öğrenciler nerede kalacak, nasıl barınacak, bu düşünülmemiştir.

Hele pandemi döneminde bu plansızlığının yarattığı sıkıntı ikiye katlanmıştır. Geçen sene üniversiteye yerleşen ancak uzaktan eğitim nedeniyle yurtlarda kalmayan öğrenci sayısına bu sene yurtlarda kalmak üzere başvuran öğrenciler eklenmiştir. Evet, yükseköğrenim yapmak her öğrencinin hakkı ancak bugünkü şartlarda ne yazık ki yıllarca dirsek çürütmüş, ÖSYM’nin verdiği sınavda başarılı olabilmek için maddi manevi fedakârlık yaparak bir üniversiteye yerleşmiş öğrencilerimizin eğitim hakkı daha fakülte yüzü göremeden sona eriyor. Neden?

Çünkü ailesinin bulunduğu şehirden başka bir şehre eğitim amacıyla zorunlu göç eden, Gençlik ve Spor Bakanlığı veya kayıtlı olduğu üniversitelerin yurtlarında barınma imkânı bulamayan öğrenciler bu sorunu özel yurt, apart veya ev kiralama yöntemiyle çözmek zorunda kalmaktadırlar.

Ülkemizde son dönemde uluslararası göç ve özellikle pandemi sürecinde ev kiraları fahiş şekilde artmıştır. Bu artış, özel yurt ve apart fiyatlarının da makul seviyesinin üstünde seyretmektedir. Ailesinden destek alarak öğrenimine devam etmek zorunda kalan bir öğrenci için bu dönemde ev kiralamak, özel yurt ve apartta kalmak neredeyse imkânsız hâle gelmiştir. Ülkemizdeki ekonomik sıkıntının her bir kesimi derinden etkilediği, öğrenci ailelerinin kendi geçimlerini sağlamakta zorluk çektiği bu dönemde ailesinden uzakta okumak zorunda kalan öğrenciler ya ek bir iş yapmak zorunda ve eğitimini aksatmakta, bu da derslerini olumsuz etkilemekte ya da aileleriyle birlikte çok ciddi maddi problemler yaşamaktadırlar.

Öğrenci ve ailelerinin karşılaşmak zorunda kaldığı giderler barınma masraflarıyla sınırlı değildir. Barınmak için kiralık evlere veya özel yurtlara yerleşen öğrenciler beslenme, ulaşım giderleri yanında ders kitapları ve materyalleri için de harcama yapmak zorundadırlar.

Geleceğe yönelik meslek edinme, eğitim ve öğrenim çabasıyla hayata atılan bu öğrenciler için yükseköğrenim bu zorlu koşullar karşısında yaşam savaşına dönüşmüş durumdadır. Bu zorlu savaş karşısında çaresiz kalan öğrencilerin geçmiş dönemlerde karşılaştığı problemler ortadadır. Devletin en zorunlu olan barınma ve beslenme ihtiyacı karşısında öğrencisine destek olamaması bu boşluğun malum gruplarca doldurulmasına neden olmuştur.

Öğrencilerimiz, gençlerimiz devletin güvencesi altında olmak zorundadır. İYİ Parti olarak biz diyoruz ki: Kalıcı ve nihai çözüm olarak her üniversite kendi bütçesinden, döner sermayesinden kampüsü içinde, kendi öğrenci kapasitesinin en az üçte 1’i kadar yurt yapması YÖK tarafından zorunlu hâle getirilmelidir. Yeni bölüm açma sevdası, yarışı yerine öğrencilerimizin barınma imkânı sağlanmalıdır diyorum, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.