Belediye İş İlanları

KPSS 60 ve 65 puan şartı ile memur, zabıta ve itfaiye eri alımı yapılacak!

Burdur ili Tefenni Belediyesi memur alım ilanı yayınladı. Kamu iş ilanları sayfasında yer alan ilana göre Tefenni Belediyesi KPSS 60 ve 65 puan şartı ile memur, zabıta ve itfaiye eri alımı yapılacak!

Memur alımı başvuruları 11-15 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak olup, başvurular Tefenni Belediye Başkanlığı (Yokuş Mah. Burdur Cad. No: 2 Tefenni / Burdur) Yazı İşleri Müdürlüğü’ne yapılacaktır. Peki, memur alımı, zabıta alımı ve itfaiye eri alımı için istenilen şartlar nelerdir? İşte detaylar…

MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye- Muhasebe lisans programlarının birinden mezun olmak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair belgeye sahip olmak.

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
KPSSP3 puan türünden en az 65 puan almış olmak.

ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İşletme, İktisat veya Kamu Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak. En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

KPSSP3 puan türünden en az 65 puan almış olmak.

İTFAİYE ERİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Herhangi bir önlisans programından mezun olmak,

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul prestijiyle tahsil koşulunu taşımak ve bu tahsille ilgili olarak 2020 yılı Kamu İşçi Seçme İmtihanından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan çeşitlerinden belirtilen taban KPSS puanını almış olmak,

b) Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 Sayılı Kanunun 48 inci hususunun (A) bendinde belirtilen kuralların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A unsuru ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A unsurunda yer alan özel koşullara nazaran zabıta memuru ve itfaiye eri takımlarına müracaat yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, bayanlarda en az 1.60 metre uzunluğunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu ortasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Uzunluk ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri unvanı için imtihanın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) İtfaiye Eri takımına başvuracak adaylar için sıhhat açısından kapalı yer, dar alan ve yükseklik üzere fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma kaidelerine uygun olmaları,

f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B yahut C sınıfı şoför dokümanına sahip olmak.

İSTENEN BELGELER

Müracaat Formu Kurumumuzdan yahut Belediyemiz https://www.tefenni.bel.tr/internet adresinden temin edilecektir, Müracaat formuna aşağıdaki dokümanlar eklenecektir.

a) Nüfus cüzdanı aslı yahut kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

b) Diploma yahut mezuniyet evrakının aslı yahut noter onaylı örneği yahut E-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet dokümanı, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

c) Yabancı okul mezunları için denklik evrakının aslı yahut noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

d) KPSS Sonuç Dokümanının ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f) Misyonunu devamlı olarak yapmaya pürüz bir durumu olmadığına dair beyanı,

g) 4 adet fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

h) Şoför evrakının aslı yahut noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

i) Memur takımı içinMilli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası yahut mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript dokümanı aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

j) Hangi takıma müracaat edeceğine dair müracaat dilekçesi.(Adaylar koşullarını sağladığı sadece bir takıma müracaat yapabileceklerdir.)

İtfaiye eri ve zabıta memuru takımları hariç olmak üzere belirtilen müracaat tarihlerinde elektronik ortamda yahut posta yoluyla yapılan müracaatlarda fotokopisi gönderilen dokümanların aslının imtihan tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Adaylar yazılı ve uygulamalı imtihana katılabilmek için;

Adaylar, müracaat esnasında istenilen evrakları ile birlikte 11.11.2021 – 15.11.2021 tarihleri ortasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.30-17.30 arasında) Tefenni Belediye Başkanlığı (Yokuş Mah. Burdur Cad. No: 2 Tefenni / Burdur) Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaatlarını yapabileceklerdir.

a) Elektronik ortamda belediyemiz bilgi@tefenni.bel.tr e-posta adresine gönderilecektir.

b) Şahsen yahut iadeli taahhütlü posta yolu ile Tefenni Belediyesi (Yokuş Mah. Burdur Cad. No: 2 Tefenni/Burdur) adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

c) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen müddet içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

d) İtfaiye eri ve zabıta memuru takımlarına müracaatlar şahsen yapılacak olup adaylar üstte belirtilen tarihlerde uzunluk ve kilo ölçümü yapmak üzere Tefenni Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne istenilen evraklarla birlikte şahsen müracaat ederek müracaat sürecini tamamlayacaklardır.

e) Eksik bilgi ve evraklarla ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan müracaatlar belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

f) Duyuruda belirtilen mühlet içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

g) Müracaat sırasında HES (Hayat Konuta Sığar) kodu ve Covid-19 Aşısının yapılıp yapılmadığı denetimi yapılacaktır. HES Kodu ve Covid-19 Aşısı olmayanlar imtihana alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Belediyemiz tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının ahengi denetim edilmek suretiyle KPSS puanlarına nazaran sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş takım sayısının beş katı oranında aday yazılı ve uygulamalı imtihanına çağrılacaktır,

b) İmtihana çağrılacak son sıradaki adayla birebir puana sahip olan öbür adaylarda imtihana çağrılacaktır. İmtihana katılmaya hak kazanan adayların listesi ile imtihan yeri ve vakti müracaatlarının kıymetlendirilmesine müteakip 16 / 11 / 2021 tarihinde Belediyemiz https://www.tefenni.bel.tr/ internet adresinden ilan edilecektir.

c) Başvurusu kabul edilip imtihana çağrılan adaylara, kimlik bilgileri ile imtihan yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” posta yolu ile gönderilecektir. (Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, yanlışlı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.)

d) İmtihana katılma hakkı elde edemeyen adaylara rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

e) İmtihan giriş evrakları imtihana girmeye hak kazanan adaylara müracaat formunun irtibat bilgileri kısmında belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Müracaat formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, kusurlu adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.

f) Yanlışlı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler yahut postanın ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulamayacaktır.

SINAV YERİ VE KONUSU

Tüm unvanlar için yazılı imtihan 24/11/2021 tarihinde, Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alımı için uygulamalı imtihan birebir gün Tefenni Belediye Başkanlığı (Yokuş Mah. Burdur Cad. No: 2 Tefenni/Burdur) adresinde yapılacaktır. Tüm imtihanlar saat 10:00‘da başlayacaktır. Uygulamalı imtihan ise birebir gün Saat:14:30’da Tefenni Belediye Başkanlığı İdari Hizmet Binasında yapılacaktır.

İmtihana girmeye hak kazandığı halde ilan edilen imtihan tarihinde imtihana katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılmayan adaylar, imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır

Yazılı sınav;

1- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

2- Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi

3- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

4- Mahalli Yönetimler ile ilgili Temel Mevzuat hususları ile takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

Uygulamalı Sınav:

Zabıta memuru takımı için, takım unvanına ait mesleksel bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık üzere özelliklerin ölçülmesini kapsayacak halde yapılır.

İtfaiye eri takımı için, takım unvanına ait mesleksel bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık üzere özelliklerin ölçülmesini kapsayacak biçimde yapılır.

İtfaiye Eri ve zabıta memuru Takımı İmtihanında Kıymetlendirme:

a) Yazılı imtihan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli Yönetimler ile ilgili Temel Mevzuat hususlarında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve imtihan heyeti üyelerince verilen puanlar başka farklı tutanağa geçirilir.

Uygulamalı imtihan, 100 tam puan üzerinden yapılır ve imtihan şurası üyelerince verilen puanlar başka ayrı tutanağa geçirilir.

b) İmtihanda kıymetlendirme;

? Zabıta memuru takımı için, imtihanın yazılı kısmının %50’si, uygulamalı kısmının %50’si alınarak imtihan puanı hesaplanır.

? İtfaiye eri takımı için, imtihanın yazılı kısmının %40’ı, uygulamalı kısmının %60’ı alınarak imtihan puanı hesaplanır.

c) İmtihanda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması kuraldır.

d) Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanı,belediye tarafından yapılan yazılı ve uygulamalı imtihan sonucu hesaplanan imtihan puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

Memur takımları imtihanında kıymetlendirme;

e) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli Yönetimler ile ilgili Temel Mevzuat hususlarında 15’er puan, takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamada 100 tam puan üzerinden yapılır. İmtihanda başarılı sayılmak için imtihan heyeti üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması koşuldur.

f) Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanı: belediye tarafından yapılan yazılı imtihan puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

İtfaiye eri , zabıta memuru ve öbür memur takımlarına başvuran Adayların atanmaya temel muvaffakiyet puanlarının tıpkı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek muvaffakiyet puanından başlamak üzere atama yapılacak takım sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin https://www.tefenni.bel.tr internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıyeten yazılı tebligat yapılacaktır.

İmtihan Şurası; imtihan sonunda işçi alımı için ilana çıktığı takımlardan, muvaffakiyet puanlarını düşük bulduğu yahut kâfi bulmadığı takdirde imtihan duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu yahut rastgele bir halde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu üzere durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu şahıslar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulacaktır.

İmtihan sonuçlarına, muvaffakiyet listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, imtihan şurası tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

İçeriği Kesintisiz Görüntülemek İçin Lütfen Reklam Engelleyici Uygulamanızı Kapatınız...