Personel Alımı

Merkez Bankası personel alımı başvuruları 4 Ekim 2021’de sona eriyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) personel alımı için Resmi Gazete’de ilan yayınladı. Yayınlanan iş ilanında Merkez Bankası’nın 40 personel alımı yapılacağı belirtildi. Merkez Bankası personel alımı başvuruları başladı ve 4 Ekim 2021 tarihinde sona erecektir.

Peki, Merkez Bankası hangi mesleklerden veya hangi öğrenim düzeylerinden personel alımı yapacak. TCMB iş başvuruları nereye ve nasıl yapılacak? İşte detaylar…

Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’de DPB841784 ilan nosu ile yayınladığı personel alım ilanında şu bilgilere yer verildi;

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası personel alım ilanı

TCMB bilişim alanında görev yapmak üzere Uzman Yardımcısı kadrosuna alım yapacaktır. Bilişim alanında görev yapan çalışanlar; Bankanın vizyonuyla uyumlu olarak bilişim teknolojileri stratejilerinin oluşturulmasına ve uygulanmasına katkı sağlarlar,

Bankanın ülke ekonomisi ve finansal sistemindeki konumu çerçevesinde üstlendiği görevlerin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan yazılım, donanım, iletişim altyapılarını ve bu altyapıların güvenliğini ve sürekliliğini sağlarlar,
Finansal sistem için kritik öneme sahip olan ödeme sistemleri, rezerv yönetimi ve piyasalar veri dağıtım sistemi gibi uygulamalar geliştirirler,

Bankanın veri odaklı karar alma süreçleri için ihtiyaç duyulan yoğun veri alışverişini desteklemek üzere büyük veri teknolojileri, analiz altyapıları ve veri paylaşım servislerini sunarlar.

Alınacak Kişi Sayısı: Uzman Yardımcısı (40 kişi)
Çalışma Şekli: Tam zamanlı / Kadrolu
Çalışma Yeri: İstanbul ve Ankara
– Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
– Ödeme Sistemleri ve Finansal Teknolojiler Genel Müdürlüğü
– Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğü

İşe Alım Süreci

1. Başvuru Koşulları (08 Eylül-04 Ekim 2021)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları sağlamak.

01.01.1987 ve daha sonra doğmuş olmak.

01.01.2019 tarihinden sonra yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.

En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği programlarında lisans eğitimini tamamlamış olmak.

01.01.2018 tarihinden sonra yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 70 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test (TOEFL iBT) sınavından en az 84 puan veya Cambridge C1 Advanced sınavından (CAE) B ve üzeri veya Cambridge C2 Proficiency sınavından (CPE) C ve üzeri almış olmak.

2. Genel Yetenek Sınavı (16-17 Ekim 2021)

Genel yetenek sınavı test yöntemiyle yapılacaktır. Genel yetenek sınav puanına göre yapılacak olan sıralama sonucunda ilk 480 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dâhil) yazılı meslek sınavına çağrılacaktır.

3. Yazılı Meslek Sınavı (06-07 Kasım 2021)

Yazılı meslek sınavı klasik yöntemle yapılacaktır.
Sınav, aşağıdaki konuların her birinden birer soru olmak üzere toplam on iki sorudan oluşacaktır. Adayların ortak konulardan tüm sorulara, seçmeli konulardan ise seçtikleri iki soruya cevap vermeleri gerekecektir. Ortak soruların her birinin ağırlığı %10, seçmeli soruların her birinin ağırlığı ise %25 olacaktır.

Ortak Konu Başlıkları (Ağırlık %50)

İşletim Sistemleri
Veri Yapıları ve Algoritmalar
Sistem Geliştirme ve Modelleme
Veri Tabanı Sistemleri
SQL Sorgulama

Seçmeli Konu Başlıkları (Ağırlık %50)

Yazılım Geliştirme
Siber Güvenlik
Bilgisayar Ağları ve Sistem Yönetimi
Büyük Veri, Dağıtık Veri İşleme Analizi
Veri Mühendisliği
Makine Öğrenmesi
Konteyner Tabanlı Sanallaştırma
Yazılı meslek sınavı 50 puan ve üzerinde olan ilk 160 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dâhil) komisyon mülakatına çağrılacaktır.

4. Kişilik ve Yetkinlik Testleri (20-22 Kasım 2021)

Komisyon mülakatı öncesinde adaylara kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.

5. Komisyon Mülakatı (29 Kasım-10 Aralık 2021)

Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hâkimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.

Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen yazılı meslek sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.

Komisyon mülakatı sonucunda asil olarak belirlenen adaylardan göreve başlamayanların veya herhangi bir sebeple Bankadaki görevinden ayrılanların olması halinde, yerlerine atama yapılabilmesini teminen, mülakat puanı 70 puanın üstünde olmak şartıyla aday başarı sıralamasına göre 10 aday 01.04.2022 tarihine kadar geçerli olacak şekilde yedek olarak belirlenecektir.

Başvuru İşlemleri

Başvurular, 08.09.2021 tarihinden 04.10.2021 tarihi saat 17.30’a kadar Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Fotoğraf
Diploma veya geçici mezuniyet belgesi
Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS, TOEFL iBT, CAE veya CPE)
Özgeçmiş

Bilgilendirme

Adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) duyuru yoluyla yapılacak ve kâğıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

Bankaya Alınacak Kişilerde Aranacak Koşullar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından yasaklı olmamak.

Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.

Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

İçeriği Kesintisiz Görüntülemek İçin Lütfen Reklam Engelleyici Uygulamanızı Kapatınız...