Satılık ikinci el araba ilanları

Elektrik Üretim A.Ş. 19 aracını satılığa çıkardı!

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) 10 adet Binek (Arazi), 2 adet Pick-Up (Arazi), 2 adet Binek (SW), 1 adet Binek (Otomobil), 2 Adet Römork 1 adet Çekici ve 1 adet Ambulans olmak üzere toplam 19 aracını satılığa çıkardı… EÜAŞ tarafından satılık araçlarla ilgili Resmi Gazete’de yapılan açıklamalarda şu bilgilere yer verildi;

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK ARAÇ

Elektrik Üretim Anonim Şirketine ait Afşin-Elbistan Linyitleri Takip Koordinasyon ve İşletme Müdürlüğü envanterinde ekonomik ömrünü doldurmuş olarak bulunan 10 adet Binek (Arazi), 2 adet Pick-Up (Arazi), 2 adet Binek (SW), 1 adet Binek (Otomobil), 2 Adet Römork, 1 adet Çekici, 1 adet Ambulansın kapalı teklif alma usulü ile piyasaya satışı yapılacaktır.

İhale Kayıt No: STŞ 2021 / 28

1-İdarenin

a) Adı ve Adresi: Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:166 Çankaya /ANKARA

b) Telefon numarası: 0 312 295 50 00 / 21275

c) Fax numarası: 0 312 219 79 05

2-İhale konusu işin adı, Miktarı ve türü: Ekonomik ömrünü doldurmuş araç satışı
10 adet Binek(Arazi), 2 adet Pick-Up (Arazi), 2 adet Binek(SW), 1 adet Binek(Otomobil), 2 Adet Römork, 1 adet Çekici, 1 adet Ambulans

3- İhale konusu işin

a) İhale Dokümanı bedeli :118,00- TL (KDV dahil)

b) Dokümanın görülebileceği/satın alınabileceği yerler: EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi

Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir yolu 7. Km No:166 Kat:6 No:620 Çankaya/ANKARA
Afşin-Elbistan Linyitleri Takip Koordinasyon ve İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mah. Afşin /KAHRAMANMARAŞ

c) İhale Usulü

d) Son teklif verme tarih ve saati / Kapalı Teklif Alma Usulü: 28.09.2021 – 10:30

e) İhale tarih ve saati: 28.09.2021 – 11:00

f) Tekliflerin verileceği yer: Afşin-Elbistan Linyitleri Takip Koordinasyon ve İşletme Müdürlüğü – Çoğulhan Mahallesi Afşin/KAHRAMANMARAŞ Evrak Kayıt Bürosuna elden verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Postadaki gecikmeden EÜAŞ sorumlu değildir.

g) İhale dokümanına ulaşılabilecek internet adresi: www.euas.gov.tr

4- Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Teklifler ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü geçerli olacaktır.
Bu ihale EÜAŞ’ın “Malzeme – Taşıt – İş Makinaları Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği” doğrultusunda yapılacaktır.