Akademik Personel Alım İlanları

Bingöl Üniversitesi 10-24 Eylül 2021’de 10 öğretim görevlisi alımı yapacak!

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi alımı için Resmi Gazete’de yeni personel alım ilanı yayınladı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre Bingöl Üniversitesi 10-24 Eylül 2021’de aşağıda belirtilen bölümlere belirtilen sayılarda öğretim görevlisi alımı yapacak!

Öğretim görevlisi alımı için yayınlanan ilanda şu bilgilere yer verildi;

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

• Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

• Adayların 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

DOÇENT KADROLARI İÇİN:

1. Doçent kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ekinde Özgeçmişini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 1 adet basılı olmak üzere, 4 takım dijital (USB/CD/DVD) dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. (Yurtdışından alınan diplomaların ve unvanların Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ İÇİN:

1. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ekinde Özgeçmişini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 1 adet basılı olmak üzere, 4 takım dijital (USB/CD/DVD) dosyayı ekleyerek İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. (Yurtdışından alınan diplomaların ve unvanların Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

ÖNEMLİ NOT:

1. Bilim dosyalarının haricinde Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Özgeçmiş, Fotoğraf (2 adet), Askerlik Durum Belgesi ve Hizmet Belgelerini (kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların) içeren ayrı bir dosya başvuru yapılan birime bilim dosyaları ile birlikte teslim edilecektir. Teslim edilecek belgelerden E-Devlet üzerinden alınacak belgeler kabul edilecek olup E-Devlet üzerinden temin edilemeyen belgelerinin noterden veya resmi
kurumlarca onaylanmış olması gerekmektedir.

2. Her bir aday ancak bir kadroya müracaat edebilecektir.

3. Adaylar hazırladıkları bilim dosyalarının içerisine Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde belirtilen Puanlama Tablosunu da koymaları gerekmektedir.*

*(Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde belirtilen Puanlama Tablosu http://pdb.bingol.edu.tr/dokumanlar/basvuru-ilk-ve-yeniden-atama-formlari/ adresinde Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Puanlama Tablosu olarak yer almakta olup tablonun kullanım kılavuzuna uygun olarak doldurulması gerekmektedir.)

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ:

1. İlanımız Resmi Gazetede 10.09.2021 tarihinde yayımlanmış olup son başvuru tarihi 24.09.2021 tarihi mesai bitimine kadardır.

2. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.

3. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

4. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Üniversitemiz başvuru takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanın her aşamasında ilanı iptal etme hakkını saklı tutar.

BAŞVURU YERİ