İŞKUR İş İlanlarıPersonel Alımı

Üniversiteye 18 güvenlik görevlisi, 11 temizlik personeli ve 1 bakım onarım elamanı alımı yapılacak!

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü’ne işçi alımı için ‘’çok ivedi’’ notu ile talepte bulundu. Yapılan talepte ‘’ Üniversitemizde çalıştırılmak üzere (30) adet Sürekli İşçi alımı ilan örneği ekte gönderilmektedir. İlanımızın 07.09.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanabilmesi hususunda gereğini arz ederim’’ denildi. Buna göre Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere 18 güvenlik görevlisi, 11 temizlik personeli ve 1 bakım onarım elamanı olmak üzere toplam 30 işçi alımı yapacağı belirtildi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı tarafından verilen ilan 7 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. İlanda ‘’ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi merkez teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile aşağıda tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır’’ denildi.

Peki, üniversiteye güvenlik görevlisi alımı, temizlik personeli alımı ve bakım-onarım elamanı alımı için istenilen başvuru şartları nelerdir? Personel alımı başvuruları nereye ve nasıl yapılacak? İşte, üniversite tarafından yayınlanan resmi ilanda şu bilgilere yer verildi;

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI

1-En az lise ve dengi okul mezunu olmak en fazla lisans mezunu olmak.

2- 40 yaşını doldurmamış olmak.

3- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile tamamlamış olmak ve Valiliklerce verilen Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik (silahlı ya da silahsız) Kartına sahip olmak.

4- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. (Adaylar Üniversitenin tüm iş yerlerinde vardiyalı ve dönüşümlü çalışma düzenini kabul etmiş sayılır).

5- Erkek adaylar için en az 170cm, kadın adaylar için en az 160cm boyunda olmak.

TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI

1- En az ilköğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak.

2- 40 yaşını doldurmamış olmak.

3- Temizlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.

4- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalıştırılabileceklerini kabul etmiş olmak.

BAKIM-ONARIM ELAMANI ALIMI

1-En az lise veya dengi mezunu olmak en fazla lisans mezunu olmak.

2- 40 yaşını doldurmamış olmak.

3- Başvuru yapılacak ilgili meslek kolu için meslek liselerinin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanından mezun olduğuna dair mezuniyet belgesi veya MEB Onaylı sertifika veya meslek koluna ait ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.

4- Üniversitemiz tüm birimlerinde iç ve dış mekanda görevini yapmaya sağlık sorunu bulunmamak.

5- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
Şartları uyan adaylar, başvurularını Beyoğlu İş–Kur İlçe Müdürlüğüne şahsen veya
www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

GENEL SARTLAR:

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin
Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

AÇIKLAMALAR

1. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor
olmak,

2. Askerlik ile ilişiği olmamak,

3. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

4. Her aday durumuna uygun iş statüsünden sadece birine başvuru yapabilecektir.er aday,

5. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten
ihraç edilmemek.

6. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular www.msgsu.edu.tr internet adresinden ilan
edilecektir.

7. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat
yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 07.09.2021 tarihinden
itibaren (5) gün süre ile online olarak yapılacaktır.

2. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.

3.Kadro ve pozisyonlardaki talepler İstanbul İli düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi
itibarıyla İstanbul’da ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır.

NOTER KURA İŞLEMLERİ

1. Noter kura çekimi 16.09.2021 günü saat 14:00’da Üniversitemiz Fındıklı Yerleşkesi
Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.

2. Adaylar istemeleri halinde Üniversitemiz web ana sayfasından
https://www.msgsu.edu.tr/canli-yayin adresinden kura çekimini canlı olarak
izleyebilecektir. COVİD-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler
dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır.

3. Noter tarafından, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı
oranında yedek aday belirlenecektir.

4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” işe
yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMLERİ

Noter tarafından seçilen ve “asil aday” listesinde yer alan adaylar, genel kültür, genel yetenek,
mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin 29-30 Eylül 2021 ve 01 Ekim 2021 tarihlerinde Üniversitemiz
Fındıklı Yerleşkesi Senato Salonunda 09:30’dan itibaren sözlü mülakata sıra ile alınacaklardır.
Mülakat neticesinde sonuçlar 07 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar www.msgsu.edu.tr internet
sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Mülakatlara katılımlarda maske takılması zorunludur.

Sözlü Mülakat Tarihleri

Güvenlik Hizmetleri : 29 – 30 Eylül 2021
Temizlik Hizmetleri : 01 Ekim 2021
Bakim ve Onarım Hizmetleri : 01 Ekim 2021

BELGE TESLİMİ

Noter kurası sonucu asil listede yer alan adayların 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında aşağıdaki
belgeleri Fındıklı Merkez Binadaki Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmesi gerekmektedir.

1. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. İkametgah (E-devlet üzerinden alınabilir.)

3. Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir)

4. SGK Hizmet Dökümü (E-devlet üzerinden alınabilir)

5. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)

6. Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte)

7. (2) Fotoğraf

8. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası ve Güvenlik Kimlik
Kartı fotokopisi (aslı ile birlikte)

9. Bakim Onarım Hizmetleri için MEB Onaylı sertifika veya meslek koluna ait ustalık veya
kalfalık belgesi.

Göreve başlamaya hak kazanan personelin, görevini yapmaya engel olacak vücut ve akıl hastalığı
ile engeli bulunmadığını tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık kurulu raporu ile
belgelendirmeleri gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ,

1. Atama hakki kazanan ancak ise başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan
anlaşılarak ise başlatılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle
yerleştirme yapılacaktır.

2. Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem
yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Üniversitemiz tarafından
kendilerine herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

3.Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine getirmelidir.

4. Göreve başlamaya hak kazananların asil adayların sonuçları 07.10.2021 tarihi mesai bitimine
kadar https://www.msgsu.edu.tr/ internet sitesinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat
yapılmayacaktır.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

İçeriği Kesintisiz Görüntülemek İçin Lütfen Reklam Engelleyici Uygulamanızı Kapatınız...