Genel

Engellilerin ve ailelerinin sorunları görmezden geliniyor

AKP’nin kamusal hizmetlere dair plansızlığından ve geçici, üstün körü çözüm yaklaşımından en fazla zarar gören kesimlerden biri, engelli bireyler ve aileleridir. Türkiye’deki engellilerin sayısı 2011 yılından beri tam olarak bilinmemektedir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporlarını esas alan “Ulusal engelli veri sistemi”ne kayıtlı 2,5 milyon civarı kişi bulunmakla birlikte bu sistem tüm engellileri ve engel gruplarını kapsamamaktadır. Uzmanlar ülkemizde yaşayan engelli bireylerin sayısının en az 5 milyon olduğunu tahmin etmektedir. Bu durum, engelli yurttaşlarımıza sunulacak hizmetlere dair hak temelli hizmet planlama ve sunumunu imkânsız kılmaktadır.

Engellilik durumu yalnızca engelli bireyi değil, ailesini ve çevresini de ekonomik, sosyal ve psikolojik yönden etkilemektedir. Aileler engelli üyelerinin eğitimini, sosyal yaşama ve istihdama katılımlarının artırılmasını yıllardır talep etmekte, fakat AKP bu taleplere kulaklarını tıkamaktadır.

Engelli bireyler ve aileleri ikinci plana atılarak toplumun dışına itilmekte, yaşamın her alanında sorunlarla karşılaşmakta ve eşit yurttaşlar olarak görülmemektedir.

ENGELLİ BİREYLERİN AİLELERİ KENDİ ÇÖZÜMLERİNİ KENDİLERİ ÜRETMEK ZORUNDA BIRAKILIYOR

Aileler, hizmetlerin yokluğunda eğitim ve bakım konusunda kendi çözümlerini bulmak zorunda bırakılmakta, maddi, manevi ve fiziksel anlamda zorlayıcı bu yükün altında ezilmektedir. Engellilerin bakımıyla birebir ilgilenen aile bireyleri, gerekli destekler sunulmadığı için çalışma hayatından uzaklaşmaktadır. Bakım sorumluluğunun ailelere yüklenmesi özellikle çoğunlukla bu sorumluluğu üzerine alan kadınları istihdamdan koparmaktadır.

Engelli çocukların yakınlarına verilen yardım ve engelliler için evde bakım yardımı şartlarını pek çok aile karşılayamamaktadır. Yardımlar engellilik oranı ve ailelerin gelir düzeyi koşullarına bağlanarak sunulmaktadır; oysa dünyanın pek çok yerinde bu tür destekler bu orana bakılmadan verilmektedir.

Aileler engelli raporu almak için bürokratik süreçlerde yıpratılmaktadır. Benzer bir adaletsizlik engelli çocukların eğitimi konusunda yaşanmaktadır. Uzmanlara göre ülkemizdeki engelli çocukların yarısı eğitim hakkından faydalanamamaktadır. Aileler kimi okullardan geri çevrilmekte, pek çok aile özel eğitim merkezlerinin hizmetlerini karşılayamamaktadır.

Devlet tarafından karşılanacak eğitim ve terapiler ise birçok ilde kamuya ait kurumlarda personel olmaması nedeniyle yürütülememektedir. Büyük kadro açığı olmasına rağmen özel eğitim öğretmenleri atanamamaktadır. Eğitim sorunu Kovid-19 salgınında daha da artmıştır. Salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi, özel eğitim gören çocukları psikolojik ve fiziksel açıdan olumsuz etkilemiştir.

Eğitimin kesintiye uğramasıyla aileler çocuklarının bakımı konusunda desteksiz kalmış ve perişan edilmiştir. AKP’nin engelli bireylerin sorunlarını görmezden gelmesi, ailelerinin gelecek için endişe duymalarına, maddi ve psikolojik olarak büyük yüklerin altına girmelerine neden olmaktadır.