Genel

İşsiz gençler sağlık hizmeti almak için aylık en az 107 TL ödemek zorunda!

Lise mezunu 20, üniversite mezunu gençler 25 yaşına kadar sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabiliyorlar. Sağlık hizmetinde ki bu yaş sınırı dolayısı ile işsiz gençler derinden etkiliyor.

Saray rejiminde sosyal devlet çökerken gençlere sağlık hizmeti de paralı. Çünkü yeni mezun ve işsiz gençler sağlık hizmetinden de ücretsiz yararlanamamaktadır.

İlköğretim, lise ya da üniversiteden mezun olduktan iki yıl sonra sigortalı bir işe giremeyen gençler sağlık hizmeti alabilmek için, Genel Sağlık Sigortası primi ödemek zorunda kalmaktadır. Mezuniyetin ardından maksimum iki yıl boyunca prim ödemeksizin sağlık hizmeti alabilme hakkı ise, yaş sınırına bağlanmıştır. Lise mezunu bir genç 20, üniversite mezunu bir genç ise 25 yaşını doldurduktan sonra sigortalı bir işe giremediği takdirde prim ödemeden sağlık hizmeti alamamaktadır.

Hane içinde kişi başına düşen aylık tutar asgari ücretin üçte birini aşıyorsa, gençler sağlık hizmeti alabilmek için aylık en az 107 TL ödemek zorunda kalmaktadır.

Genç işsizlik sorununu çözmekte kifayetsiz kalan Saray iktidarı, gençlere sosyal devlet olmanın en önemli özelliklerinden biri olan ücretsiz sağlık hizmetini sunmaktan bile acizdir.

Gençlere zaten işsiz oldukları için ailelerine ekonomik yük olmanın acısını hissettiren iktidar, bir de sağlık hizmetleri nedeniyle ailelerine külfet getirmenin sıkıntısını yaşatmaktadır.