Genel

Çarpık düzen gençlerimizi umutsuzluğa savuruyor

Ülkemizin geleceği olan gençler, mevcut bozuk düzende geleceksizliğe terk edilmekte, giderek daha umutsuz, moralsiz ve çaresiz hissetmektedir.

TÜİK’in Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na göre, 2011 yılında 18-24 yaş arasındaki gençlerin yaklaşık %70’i kendisini mutlu hissederken, bu oran 2020 yılında %47’ye düşmüştür. Mutsuz gençlerin oranıysa iki katına çıkmıştır.

Bu mutsuzluk, Saray’ın gençlere reva gördüğü ekonomik koşullardan ve gençlerin taleplerine kulak tıkamış olmasından kaynaklanmaktadır.

Geçim sıkıntısı çeken, KYK borçları yüzünden e-haciz yiyen, seslerini duyuramayan gençlerimiz intihara yönelebilecek kadar sıkışmış hissetmektedir. 20-24 yaş grubunda intihar sayısı 2016’da 355 iken 2019’da 414’e çıkmıştır.

Aileler artan genç intiharlarıyla sarsılırken Saray iktidarı gençlerin hayatlarının baharında yitip gitmesine seyirci kalmaktadır.

GENÇ BEYİNLER GÖÇÜYOR

Ailelerinin büyük fedakârl ıklarla yetiştirdiği ve AKP iktidarının karşılarına çıkardıkları tüm engelleri aşabilen gençler, ailelerini arkalarında bırakarak, gelişmiş ülkelere yerleşmeyi düşünmektedir. Böylelikle hem aileler parçalanmakta hem de ülkemiz yetişmiş beyinlerini, gençlerini kaybetmektedir. AB’de genç işsizliği ortalaması %17 olduğu hâlde Türkiye’de her 100 gençten 25’i işsizdir.

Geniş tanımlı genç işsizliği %40’ı aşmıştır. Bu durum, Türkiye’deki gençlik krizinin boyutunu çarpıcı biçimde gözler önüne sermektedir.

Gençler hak ettikleri saygıyı ve değeri görmek istemektedir. Hoyrat tek adam rejimi ise gençlerin taleplerine kulaklarını tıkamakta, onlara iş imkânları ve kendilerini özgürce ifade edebilecekleri ortamlar sağlamamaktadır.

AKP’nin ülkemizde egemen kılmaya çalıştığı liyakatsiz atamalar, siyasi kayırmacılık, baskı ortamı ve farklılıklara saygılı olmayan tek tipleştirici politikaları gençleri hayal kırıklığına uğratmakta, ülkemize küstürmektedir. Sadece son 4 yılda 20-34 yaş arasında olup ülkemizden göçen vatandaşlarımızın sayısı %70 artmıştır.

Gençlerimiz geleceklerinden vazgeçmemek için ülkemizden ve ailelerinden uzak kalmayı göze almak zorunda kalmaktadır.