İŞKUR İş İlanları

Batman Üniversitesi İŞKUR aracılığı ile personel alımı yapacak!

Batman Üniversitesi İdari Ve Mali İşleri Daire Başkanlığı personel alım ilanı!

Batman Üniversitesi İdari Ve Mali İşleri Daire Başkanlığı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile yeni bir iş ilanı yayınladı. İlana göre Batman Üniversitesi, güvenlik görevlisi ve kalorifer ateşçisi (katı ve sıvı yakıt) mesleklerinden daimi personel alımı yapacak.

Personel alımı için başvurular, İŞKUR’un resmi internet sayfası üzerinden online yapılacak olup, başvuru ekranına ait linkler aşağıda verilmiştir. Peki, Batman üniversitesinin güvenlik görevlisi ve kalorifer ateşçisi alımı için adaylardan istediği başvuru şartları nelerdir? İşte, Batman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından İŞKUR’un ‘’kamu iş ilanları’’ sayfasında yayınladığı personel alım ilanı detayları…

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ BAŞVURUSU

Batman üniversitesi 2 güvenlik görevlisi ve 1’i engelli olmak üzere 2 adet kalorifer ateşleyici alımı yapacaktır. Batman Üniversitesi personel alımı için iş başvuruları İŞKUR üzerinden yapılacaktır. Başvurular başlamış olup iş başvuru kayıtları 12 Ekim 2020 tarihinde sona erecektir.

İlana İŞKUR sayfası üzerinden mesleklere göre başvuru yapmak için, aşağıda verilen linkleri tıklayabilir ve giriş işlemlerini yaptıktan sonra kaydınızı oluşturabilirsiniz.

BATMAN ÜNİVERSİTESİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI

Batman Üniversitesi İdari Ve Mali İşleri Daire Başkanlığı güvenlik görevlisi alımı için adaylardan şu şartlar istenmektedir;

1 – En az ön lisans mezunu olmak,
2 – 18-35 yaş arasında olmak,
3 – Özel Güvenlik ve Koruma bölümünden mezun olmak veya 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerli özel güvenlik sertifikası ile kimlik kartına (silahlı/silahsız) sahip olmak,
4 – Özel güvenlik sertifikası ve kimlik kartının ilan bitim tarihi itibariyle en az 6 ay süre ile geçerli olmak,

BATMAN ÜNİVERSİTESİ KALORİFER ATEŞLEYİCİSİ ALIMI

Batman Üniversitesi kalorifer ateşleyicisi alımı için başvuru yapmak isteyen adaylardan şu şartlar istenmektedir.

1 – MEB Onaylı Katı ve Sıvı Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi Belgelerinden En Az Birisine Sahip Olmak,
2 – Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak (erkek adaylar için),
3 – Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
4 – Adayların B sınıfı ehliyete sahip olması ( en az 1 yıl )

BAŞVURU ŞEKLİ

Adaylar 06/10/2020-12/10/2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden elektronik ortamda başvuru yapabileceklerdir.

KURA ÇEKİMİ VE TARİHİ

Tarih: 20/10/2020 Yeri: Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı
Kura çekimi noter huzurunda ve kamera eşliğinde yapılacak olup, Koronavirüs tedbirleri kapsamında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Youtube kanalından canlı olarak takip edilebilir.

BELGE TESLİMİ:

Kura çekiminden sonra mülakata katılmaya hak kazanan aday listesi www.yokak.gov.tr adresinden yayınlanacak olup adaylar ilan şartlarını taşıyıp taşımadıklarının tespit edilebilmesi amacıyla aşağıda istenilen belgeleri ilan edilecek tarihlerde Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (aslı ile birlikte)

2. İkametgâh Belgesi (E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

3. Adli Sicil Belgesi (E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4. Erkek adaylar için Askerlik belgesi (E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

5. Diploma Fotokopisi (aslı ile birlikte)

6. Güvenlik Görevlisi olarak başvuru yapan adaylardan temel eğitim sertifikası ve özel güvenlik kimlik kartı.

SÖZLÜ SINAV BİLGİSİ

Sözlü Sınav tarihi, saati ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan aday listesi www.yokak.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır.

Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup ilgililere herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU LİNKLER

Güvenlik görevlisi alımı için BURAYA TIKLAYINIZ
Kalorifer ateşleyicisi alımı için BURAYA TIKLAYINIZ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI

Batman Üniversitesi personel alımı için istenilen başvuru şartları şöyle;

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

3. Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

4. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

5. Erkek adaylar için; askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

7. Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak,

8. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,

9. Başkanlığımız merkezinde ve bağlı birimlerinde çalışmayı kabul etmiş olmak,

10. Her aday ilanda belirtilen bir iş koluna (meslek) başvuru yapabilir. Birden fazla iş koluna müracaat eden adayların başvuruları kabul edilmeyecektir,

11. İŞKUR tarafından Yükseköğretim Kalite Kuruluna bildirilen aday listeleri ile kura çekimi, sözlü/uygulamalı sınav ve diğer her türlü duyurular www.yokak.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ilgililere herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır,

12. Mülakata, açık iş gücü sayısının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Mülakata girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık işgücü miktarının 4 katı asil, 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecektir,

13. Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları alım sürecinin her aşamasında reddedilecektir,

14. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup, tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir,

15. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,

16. İlan edilen kadrolara atanmaya hak kazanan adaylar 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri kapsamında sürekli işçi olarak istihdam edilecektir,

17. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, puan sıralaması esas alınmak suretiyle sıradaki yedek aday başlatılacaktır,

18. Sözlü/uygulamalı sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir,

19. İşe alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir,

20. Aylık ücret her yıl belirlenen aylık brüt asgari ücretin %10 artırımlı olacak şekilde ödenecektir,

21. Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı ihtiyaç duyulduğunda sürekli işçi alım takviminde değişiklik yapma hakkına sahiptir,

22. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu